Portfoli de la 3a Avaluació per als alumnes de 4t ESO


Everybody_is_a_creator.jpg

Wiki portfoli per a presentar durant la 3a avaluació els treballs que es proposen més avall.

 • Un manifest redactat i penjat al wiki en la pàgina de cada alumne encara que siga un treball col·lectiu (màxim 3 alumnes), abans del dilluns 17 de maig. Un treball gràfic o multimèdia sobre el manifest, que es podrà elaborar durant tres setmanes i caldrà presentar-lo abans del 5 de juny. Caldrà incrustar-lo en la pàgina personal o enllaçar-lo a la web on s'allotja. Es recomana l'elaboració d'un pòster en Glogster (enllaçat).

 • Treball al voltant del llibre de lectura: la participació en el fòrum de discussió(enllaçat); la resposta a 10 de les 40 preguntes que apareixen a la Guia de Lectura (enllaçada) i la seua publicació en la pàgina personal del wiki -treball individual-; la utilització d'un recurs gràfic o multimèdia per presentar la recreació d'un fragment o la lectura completa, un resum, o bé per fer-ne una crítica dirigida o un treball d'investigació. El text produït pot ser una gravació sonora, un còmic, una presentació power point, un relat digital, un pòster digital, etc. La data màxima de presentació dels treballs i de participació al fòrum al voltant del llibre La divina tramoia serà el diumenge 13 de juny (5 de la vesprada). Els terminis i el sistema d'avaluació d'aquestes activitats es troben en la pàgina que enllacem.Instruccions bàsiques per publicar els escrits al wiki:

Per a entrar al wiki per primera vegada:
 1. Escriviu en la URL http://portfoli3.wikispaces.com
 2. A l'angle superior dret, cliqueu sobre “Entreu” o, si està en anglés, “Sign In”.
 3. Completeu les dades sol·licitades en les dues noves caselles: “Nom de l'usuari” i “Contrasenya”.
 4. Si voleu canviar algun detall del vostre perfil, podeu clicar dalt a la dreta sobre “El meu compte”.
 5. En l'apartat de “Detalls” podeu canviar el nom d'usuari si us ho permet el sistema, però aquest canvi no és necessari. En tot cas, és obligatori mantenir el grup al qual pertanyeu i un nom o cognom que us identifique realment.
 6. En “Correu electrònic”, canvieu l'adreça que hi ha per la vostra de Hotmail, Gmail o la que tingueu, ja que aquesta que apareix us l'ha creada el sistema del wiki i només serveix per a ús intern.
 7. És important que canvieu la primera contrasenya donada per una altra que recordeu millor, sempre de sis caràcters o més.
 8. En “Perfil”, apartat “Imatge”, podeu introduir una imatge, logo, etc., no personal. Tampoc és necessari fer-ho.
 9. Torneu a la pàgina principal del wiki quan hàgeu salvat els canvis.
ESPAI PER A DEIXAR EN PANTALLA ELS VOSTRES MISSATGES I CONSULTES
(140 caràcters màxim.)

Per a publicar en la pàgina personal l'escrit redactat prèviament:

És convenient redactar el vostre text en word o open office, revisar-lo i corregir-lo, abans de copiar i apegar-lo en la vostra pàgina personal del wiki.
 1. Es selecciona amb el cursor tot el text redactat i es tecleja simultàniament les tecles Ctrl i C.
 2. En la barra lateral esquerra del wiki es busca el vostre nom, es clica damunt i accediu a la vostra pàgina personal.
 3. En obrir-se, es clica sobre la pestanya “Editeu” o “Edit”.
 4. La pàgina s'obrirà i podrem apegar el text que havíem copiat. Col·loquem el cursor sobre la pàgina, i teclegem simultàniament Ctrl i la tecla V. El text copiat abans s'enganxa. Ara podrem canviar el format de la lletra i el color. Utilitzeu la barra d'edició per a millorar-lo.
 5. Optativament, podeu penjar també una foto al·lusiva al vostre escrit. Per a fer-ho, cliqueu sobre la icona “Arxiu” (“File”) de la barra d'edició i després en “Upload File”. S'obrirà un quadre per a buscar la foto dins del vostre ordinador. Seleccioneu-la, cliqueu en “Abrir” i quan s'haja carregat, feu clic dues vegades sobre la foto. S'enganxarà a la pàgina. Vora la foto hi ha un quadre per a seleccionar l'alineament de la foto, la mida que voleu oferir, i una llegenda o peu de foto que podeu posar-hi.
 6. Quan hàgeu acabat de publicar la pàgina, cliqueu en “Guardar” o “Save”.


Qualsevol dubte de resolució urgent podrà ser consultat al professor enviant un e-mail a l'adreça: delatorre.antoni@gmail.com
RECURSOS I UTILITATS GRÀFIQUES I MULTIMÈDIA AMB ELS QUALS PRESENTAR ELS TREBALLS

 1. Slide - Presentacions creades en línia (o en Power Point de Windows o d'Open Office i allotjades en www.slideshare.net)
 2. Fotos Narradas 3 - Relats digitals
 3. Pòsters / murals en Glogster (recomanat)
 4. iVoox - audioquiosc per al podcasting - Mp3
 5. Toondoo - Creador de tires de còmics
 6. VoiceThread - Presentacions gravades i comentades per altres