GoodVsEvil.gif
GUIA DE LECTURA DE 'LA DIVINA TRAMOIA'
Divina_Tramoia.jpg
HAURÀS DE RESPONDRE EN LA TEUA PÀGINA DEL WIKI UN TOTAL DE 10 PREGUNTES ENTRE LES 4O PROPOSADES MÉS AVALL.
CAL SELECCIONAR-LES DE CADA MÒDUL SEGUINT LES INSTRUCCIONS
NO COPIES NI TRANSFORMES LES RESPOSTES DELS ALTRES COMPANYS PER A COMPLETAR LES TEUESMÒDUL A.
TRIA DUES PREGUNTES D'AQUEST MÒDUL I RESPON-LES AL WIKI
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
2.-Investiga sobre l'obra d'Erasme de Rotterdam Elogi de la Follia i esbrina per què o per a què la va escriure.
3.-A més de la informació donada al pròleg, sintetitza quins esdeveniments socials i polítics fonamentals succeïen a Espanya i al País Valencià entre 1976 i 1981.
4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
5.-Què critica l'obra i què no desqualifica en opinió del prologuista?
6.-En què consisteix la “fabulosa baixada de pantalons” de la societat durant la transició?
7.-Què és la tècnica de la deformació artística? Com es pot constatar dins la peça teatral?
8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?
9.-L'efecte còmic que s'estén al llarg de la peça, està generat per tres mecanismes possibles. Quins? Posa un exemple.


MÒDUL B.
RESPON OBLIGATÒRIAMENT AQUESTA PROPOSTA QUAN HAGES ACABAT LA LECTURA DEL LLIBRE
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.

MÒDUL C.
TRIA DUES PREGUNTES DEL MÒDUL PER RESPONDRE
(Els números entre parèntesis indiquen les pàgines on es troben les referències a les preguntes. La resposta no sol trobar-se necessàriament allí, sinó que s'ha d'elaborar per mitjà d'interpretacions o investigacions en certs casos.)

1.-En què consisteix l'economia celestial? (25)
2.-Què és el celestiol i quins efectes té al llarg de l'obra en els personatges? Què podria representar metafòricament en la història espanyola del segle XX?
3.-Quin significat té acusar de racionalistes als sants? (25)
4.-De què tracta el llibre bíblic “El Càntic dels Càntics”? (27)
5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael? (29-30)
6.-Pots destacar alguna actitud entesa com d'hipocresia d'algun membre del Cel?
7.-Les set plagues o el diluvi universal són esdeveniments bíblics. Relata'ls una mica tot explicant-ne la causa per la qual van produir-se. (33)
8.-Quines propostes fa Rafael per frenar l'ascens de Satanàs a la Terra? (33-34)
9.-Per què creus que han fundat al Cel la ODPC? A quin organisme real podria equivaldre? (35 i post.)
10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs? (38 i 74)

MÒDUL D.
TRIA DUES PREGUNTES D'AQUEST MÒDUL I RESPON-LES
1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte? (51, 52 i més)
2.-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.” (44)
3.-Com són les relacions entre Maria i Pare? (45)
4.-Opina breument sobre el debat entre Pare i Jesús sostingut en la pàgina 47.
5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria? (53)
6.-Què és l'obscurantisme anticientífic? Arran de què ho esmenta Pare? (57)
7.-En què consisteixen els pactes de Faust i Dorian Gray amb el Dimoni? (61)

MÒDUL E.
RESPON OBLIGATÒRIAMENT AQUESTA PREGUNTA
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).

MÒDUL F.
SELECCIONA DUES PREGUNTES D'AQUEST MÒDUL I RESPON-LES
1.-Com veuen Jesús alguns personatges? Què n'opinen? Com és Jesús realment?
2.-Investiga què és un “colp de teatre”. Per què el reclama Jesús? (68)
3.-Pregunta difícil: Pots trobar semblances entre el diàleg al·legòric de les pàgines 76-77 i la transició espanyola a la Democràcia?
4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare? (85)
5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare? (89)
6.-Llucifer i Asmodeu tampoc són molt amics. Per què creus que no ho són? Pots imaginar quines posicions polítiques representen metafòricament en la transició espanyola? Intenta llançar una hipòtesi. (91)
7.-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell? (98)
8.-Per què té Jesús una actitud negativa i insultant contra Maria? (101-103)
9.-Per què creus que Jesús revela a Asmodeu l'acord que trama Déu Pare amb Llucifer? (105)
10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa? (118)
11.-Qui consideres que és o que són els triomfadors amb la signatura del pacte? Per què? Qui creus que n'eixirà perdent? (133)
12.-Com expliques la darrera reacció de Jesús? Està a favor o en contra del pacte? Justifica-ho.


La divina tramoia

La Divina Tramoia, significativament dedicada a Joan Fuster i escrita el 1981, aborda, en clau de farsa celestial, la delirant mascarada política de la primera transició/transacció democràtica.