El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
-MANIFEST CONTRA LA MALA ALIMENTACIÓ


Manifest d'uns joves en contra de la mala alimentació amb l’objectiu d’intentar informar sobre el que hi ha en aquest país i tractar de modificar alguns mals hàbits alimentaris.

Hui en dia, la mala alimentació és un tema molt important mundialment perquè 850 milions de persones pateixen aquest cas. Pot ser una dada molt insignificant, però quan ens diuen que el 34.6% dels espanyols pateixen obesitat i que som el tercer país europeu amb major percentatge d'obesitat, hauríem de començar a prendre-ho seriosament. La mala alimentació pot causar-se perquè la nostra alimentació no és la més adequada,. Hem deixat de costat "els menjars de la iaia" a la nostra alimentació. Ens alimentem pràcticament de menjar fem (sense nutrients, proteïnes, etc.) menjar que al cap i a la fi no és gens saludable per a nosaltres i perjudica la nostra salut greument.

Per això proposem un canvi dràstic en l’alimentació, començant primerament per l’eliminació d’aquells bars, restaurants, o llocs on s’oferisca menjar no saludable, com per exemple:McDonalds, Burger King, Pans & Company, etc.
En segon lloc, proposem que hi haja més temps per a dinar, perquè una de les causes per les quals recorrem al menjar fem és la falta de temps. Hi ha el cas que algunes empreses donen un temps molt limitat als seus treballadors per menjar, aleshores es recorre al fast food o menjar ràpid.
I per finalitzar, demanem que s’impartisquen classes, tant als xiquets menuts, a joves com a adults, per tal que s’assabenten com tindre una alimentació saludable i quins són els millors aliments per a nosaltres, i en un futur puguem així educar els nostres fills en una bona alimentació.

Esperem que aquest manifest faça reflexionar sobre els hàbits alimentaris en aquest país, perquè una mala alimentació pot comportar moltes malalties que poden ocasionar la mort. Confiem que el ciutadà sàpiga el que fa, sols diem que nosaltres mateixos hem de fer el primer pas i que si alguna vegada recorrem al fast food (menjar ràpid) o al mejar fem, no passa res, mentre que només siga una vegada a les mil.Tingueu això en compte, no jugueu amb la vostra salut!Mireia Pavia, Adrian Visier i Sara Visier --> 4V


NOTA: 0,4 + 0,25 = 0,65

A més a més també tenim aquest poster:
http://adriavima.glogster.com/adrianposter/
RESPOSTES DE LA DIVINA TRAMOIA
MÒDUL A
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa teatral és un tipus d'obra teatral l'estructura de la qual i trama estan basades en situacions que els personatges es comporten de manera extravagant, encara que en general mantenen una quota de credibilitat. Aquest llibre ho és perquè els personatges mantenen unes actituds i converses quotidianes
4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Sàtira. És un subgènere líric que expressa indignació cap a algú o alguna cosa, amb propòsit moralitzador, lúdic
Farsa. És un tipus d'obra teatral l'estructura de la qual i trama estan basades en situacions que els personatges es comporten de manera extravagant, encara que en general mantenen una quota de credibilitat
Paròdia. És
una imitació burlesca d'una altra obra, de la qual respecta els trets fonamentals perquè els receptors la puguin reconèixer. Té intenció humorística però sovint també d'homenatge.
El que més s’adequa a és la farsa, ja que els personantges es comporten d’una manera extravagant.
MÒDUL B
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La trama principal es els embolics, problemes… que hi ha entre Deu Pare amb Satanàs.
Una historia secundaria podría ser la conversa que tenen Deu Pare amb el seu fill parlant sobre el tema de un home que s’avia confessat per un favor a la familia, i ell que volia anar a l’infern per haber-se confessat va tindre que anar al Cel
MÒDUL C
2.-Què és celestiol i quins efectes té al llarg de l’obra en els personatges? Què podría representar metafòricament en la historia espanyola del segle XX?
El celestiol era una pastilleta que romania dins d’una urna i alterava l’instinte sexual.
8.-Quines propostes fa Rafael per frenacr l’ascens de Satanàs a la Terra?
Abocar-li els angels de les set plagues o un aletre diluvi universal.
MÒDUL D
2.-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.” (44)
Deu Pare ja no sabia que fer perquè li creieren més a d’ell que a Satanàs, per això les accions de Satanàs pugen i les del Deu Pare es mantenien.

7.-En què consisteixen els pactes de Faust i Dorian Gray amb el Dimoni? (61)
Dorian Gray pacta amb el Dimoni, li diu que li fera el pacte de que tinguera la mateixa bellesa, i se li retrata con éll había demanat.
Faust pacta amb el dimoni per a que li donara coneixement el dimoni, i ell a canvi li donava la seua ánima
MÒDUL E
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).
La idea de fer el pacte amb el Satanàs la té l’Esperit. Aquest pacte consistía en no estar en contra de Satanàs per a així proposar-li la idea que volien acatar. La idea que en tenien era que desapareguera l’Infern, dit així, creant un Purgatori on anirien totes les persones que no estigueren confesades i les que sí, al Cel. Tots ho varen aprovar, menys elisabet i Jesus.
MÒDUL F
5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?
Simbolitza una garantia de que el pacte entre el Cel-l'Infern i Deu Pare-Llucifer s'acomplira

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa? (118)
Que és una cosa bona, perquè així quan confesen lo del pacte, els canonistes i teòlegs més retrògrads ho veuran amb bons ulls i Cosme i Damià retiraran les seues acusacions de falta de llibertat cientifíca i es posaran al seu costat.