El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010


MANIFEST CONTRA LA MALA ALIMENTACIÓManifest
d'uns joves en contra de la mala alimentació amb l’objectiu d’intentar informar sobre el que hi ha en aquest país i tractar de modificar alguns mals hàbits alimentaris.

Hui en dia, la mala alimentació és un tema molt important mundialment perquè 850 milions de persones pateixen aquest cas. Pot ser una dada molt insignificant, però quan ens diuen que el 34.6% dels espanyols pateixen obesitat i que som el tercer país europeu amb major percentatge d'obesitat, hauríem de començar a prendre-ho seriosament. La mala alimentació pot causar-se perquè la nostra alimentació no és la més adequada,. Hem deixat de costat "els menjars de la iaia" a la nostra alimentació. Ens alimentem pràcticament de menjar fem (sense nutrients, proteïnes, etc.) menjar que al cap i a la fi no és gens saludable per a nosaltres i perjudica la nostra salut greument.

Per això proposem un canvi dràstic en l’alimentació, començant primerament per l’eliminació d’aquells bars, restaurants, o llocs on s’oferisca menjar no saludable, com per exemple:McDonalds, Burger King, Pans & Company, etc.
En segon lloc, proposem que hi haja més temps per a dinar, perquè una de les causes per les quals recorrem al menjar fem és la falta de temps. Hi ha el cas que algunes empreses donen un temps molt limitat als seus treballadors per menjar, aleshores es recorre al fast food o menjar ràpid.
I per finalitzar, demanem que s’impartisquen classes, tant als xiquets menuts, a joves com a adults, per tal que s’assabenten com tindre una alimentació saludable i quins són els millors aliments per a nosaltres, i en un futur puguem així educar els nostres fills en una bona alimentació.

Esperem que aquest manifest faça reflexionar sobre els hàbits alimentaris en aquest país, perquè una mala alimentació pot comportar moltes malalties que poden ocasionar la mort. Confiem que el ciutadà sàpiga el que fa, sols diem que nosaltres mateixos hem de fer el primer pas i que si alguna vegada recorrem al fast food (menjar ràpid) o al mejar fem, no passa res, mentre que només siga una vegada a les mil.Tingueu això en compte, no jugueu amb la vostra salut!Mireia Pavia, Adrián Visier i Sara Visier --> 4V


NOTA DEL MANIFEST: 0,4/0,5 + 0,25 = 0,65
A més a més també tenim aquest poster:
http://adriavima.glogster.com/adrianposter/

"LA DIVINA TRAMOIA
MÒDUL A
2.-Investiga sobre l'obra d'Erasme de Rotterdam Elogi de la Follia i esbrina per què o per a què la va escriure.
Erasme amb el seu amic Tomas,fan un elogiode la demencia i ceguera en els que es realitza un examen satíric de les supersticions i de les pracitiques piadoses i corruptes de l’ Esglesia Catòlica.
4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Sàtira és un subgènere líric que expressa indignació cap a algúo alguna cosa, amb propòsit moralitzador, lúdic
Farsa és un tipus d'obra teatral l'estructura de la qual i trama estan basades en situacions que els personatges es comporten de manera extravagant, encara que en general mantenen una quota de credibilitat
Paròdia és
una imitació burlesca d'una altra obra, de la qual respecta els trets fonamentals perquè els receptors la puguin reconèixer. Té intenció humorística però sovint també d'homenatge.
El que més s’adequa a és la farsa, ja que els personantges es comporten d’aquesta manera i en el mateix llibre ho diu.


MODUL B
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La historia tracta sobre el Deu Pare i la lluita que porta amb Llucifer per a poder guanyar els que ells volen en tot moment.
Una situación secundaria podría ser, el pacte que diu L’Esperit per a fer amb Llucifer de manera que l’infern, on está Llucifer, es quede sense clientela i crear un Purgatori

MÒDUL C

9.-Per què creus que han fundat al Cel la ODPC? A quin organisme real podría equivaldre?
Per a protegir-se de tots els enemics exteriors.
L’ OTAN que ens protegeix de un atac que esta fora d’aquest tractat.

1
0.- Per què va ser expulsat a l’infern Satanàs?
Perquè li va reclamar una part del poder i Déu Pare després de derrotar-lo en la guerra el va enviar a l’infern.


MODUL D

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte? (51, 52 i més)
Doncs que va ser que Elisabet tenia enveja de Maria, perquè ella (Maria) va ser l’elegida per l’Esperit per a fer-ho.

4.-Opina breument sobre el debat entre Pare i Jesús sostingut en la pàgina 47.
Tot comença en un problema, mentres que apleguen a un mateixa conclusió, de que tenia raó un home, tot seguía amb el cas d’un home confessat i que el pare li contestá que el fet era el fet i que encare que volguera anar a l’infern, estava confessat.

MODUL E
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant). 1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).
La idea de pactar amb Satanàs va ser de l’esperit després d’haver-se pres un celestiol. Aquest pacte consistía en fer-se amics de Llucifer per així formar el purgatori, que está entre en Cel-Infern, i així totes les persones anirán al Purgatori i podrán pujar al Cel, d’aquesta manera l’infern es quedaría sense clientela. Estigueren a favor tots, però en contra varen estar: Jesus i Elisabet.

MODUL F
4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare? (85)
Llucifer vol deixar clar que defensarà l’alliberament de l’home i lluitarà contra l’esclavatge diví i no cedirà mai en aquestos punts perquè és la substància mateixa de la seua identitat.

7-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell?
Perquè després de que Llucifer li contara el drama que significa viure exiliat on el crearen i que al infern no pot paivagar la set que té i que els exorcistes el maltracten i l'insulten. Maria s'adona que ell té sentiments com altra persona i li dona una abraçada.