El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

comic1

Treball de La Divina Tramoia.

Mòdul A:


4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?

Sàtira: Composició poètica que posa al descobert i colpeix, amb l'escarni o amb la burla ridiculitzadora, passions, maneres de viure i comportaments comuns a tota la humanitat, o característics d'una categoria de persones, o d'un sol individu, que contrasten o estan en discordança amb la moral comuna o amb l'ideal ètic de l'escriptor.

Farsa: Composició teatral breu, de contingut còmic i esquemàtic.

Paròdia: Imitació burlesca d'una obra artística literària o musical, amb intenció satírica, humorística o crítica.

La farsa és la que mes s'adequa a l'obra La divina tramoia per què cuincideix amb la definicio: és una obra teatral i te contingut còmic.


5.-Què critica l'obra i què no desqualifica en opinió del prologuista?

Critica la parafernàlia conceptual de l'Església.


Mòdul B:


1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.

La trama principal figura una transició política al cel -com per exemple el pacte amb Llucifer, que coincidiria amb els pactes que van fer els polítics durant la transició espanyola.-

Junt a una critica a l'Església, però sense desqualificar-la.

I una trama secundària seria la gelosia de Rafael amb Llucifer, perquè abans Llucifer era privat de Deu i ara el privat de Deu era Rafael.


Mòdul C:


8.-Quines propostes fa Rafael per frenar l'ascens de Satanàs a la Terra?

Que abocara els àngels de les set plagues o un altre diluvi universal , tambè li va proposar que tornara a evidenciar la seua còlera i que tornara la Inquisició.


9.-Per què creus que han fundat al Cel la ODPC? A quin organisme real podria equivaldre?

Perquè els sers celestial es protexisquen de tots els seus enemics exteriors.

Equivaldria l'OTAN perquè es un organisme de defensa entre els seus integrans al món real.


Mòdul D:


5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?


Perquè faça una aparició davant d'uns obrers cuincidint amb la visita del Papa.


7.-En què consisteixen els pactes de Faust i Dorian Gray amb el Dimoni?


En el cas de Faust, va fer un tracte amb el dimoni que consistia que li tornaria la joventud a cambi de la seua ànima.

En el cas de Dorian Gray, era molt bell i li van fer un cuadre, aleshores es va adonar que un dia pedria eixa bellesa i va fer un tracte amb el dimoni que consistia que ell seguiria en la mateixa aparença amb què el van retratar però el cuadre envelliria per ell.


Mòdul E:


1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.

La idea del pacte és que con son del mateix sistema, estan predisposats a entendres amb Llucifer.

El pacte consistiria en:

- Li retornarien la bellesa que li van llevar.

- Li permitrien escoltar els concerts fins la plaça major.

- És crearia el Purgatori (És una mena de cel-infern)


A favor del pacte:

Rafael

Llucifer


Opositors al pacte:

Deu es el primer que cedix sota el seguent argument de Rafael:

- Que la gent ya estaba farta de la polarizacio cel-infern i buscaba el centre.

- I aixi li llevarian clientela a Llucifer.

Maria cedix perquè:

- Lucifer ficara tot el seu enginy per ajudarla.


Mòdul F:


2.-Investiga què és un “colp de teatre”. Per què el reclama Jesús?

Es una manera de dir colp d'estat -Un colp d’Estat se trapta la toma del poder polític d’una manera repentina i violenta, por part d’un grup de poder, vulnerant la legitimitat institucional establerta en un Estat, es dir, las normas legals sucesio en el poder vigents amb anterioritat.-

Per què no li pareix be que deu faça pactes amb Lucifer


5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?

Com un simbol de bona voluntat perque Llucifer es puga cerure que deu ve en bones intencions a l'hora de fer el pacte.