LA DIVINA TRAMOIA

MÒDUL A 1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és? Una farsa es un tipus d'obra teatral amb una estructura i trama còmiques on es solen relatar situacions i histories no molt comuns, amb personatges que es comporten de manera extravagant. Aquesta obra es una farsa teatral perquè té totes aquestes característiques.

4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Farsa: És un tipus d'obra teatral l'estructura de la qual i trama estan basades en situacions que els personatges es comporten de manera extravagant, encara que en general mantenen una quota de credibilitat
Sàtira: Composició poètica que posa al descobert i colpix, amb l'escarni o amb burla ridiculitzadora, passions, maneres de viure i comportaments comuns.
Paròdia: Imitació burlesca d'una obra artística literària o musical, amb intenció satírica, humorística o crítica.
Aquesta obra és una farsa perquè té una trama còmica on els personatges amb un càracter extravagant s'enfronten a una situació poc comú.


MÒDUL B
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La trama principal relata que l'Esperit vol fer un pacte amb Llucifer, per a que la gent només puga triar entre el purgatori y entre el cèl, peque cada vegada perden més clients. Una de les històries secundaries es la disputa que mantenen Maria i Elisabet.


MÒDUL C
5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael?
Rafael és com un secretari de Déu, el seu privat per dir-ho d'alguna manera.
10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
Perquè ell es creia igual o millor que Déu. Aleshores, després de perdre la guerra contra Déu, l'expulsaren a l'infern.

MÒDUL D
1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
El problema és que Elisabet te enveja de Maria, perquè va ser ella l’elegida per l’ Esperit, i es lloada i magnificada a tot l’univers.Encara que Déu preferia a Elisabet.

7. Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?

Per a que coincidira amb el Papa, en la seua visita a Polònia, fera una aparició i donara un discurs.

MÒDUL E

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. La idea és de l’Esperit Sant, i el pacte consistix en retornar-li a Satanàs un poc de la bellesa que li van traure per a que la seua imatge torne a ser normal, així ell acceptarà que la gent o vaja al cèl o al purgatori. És a dir, que el que pretén l'Esperit es deixar sense clientela al dimoni. Al principi no tots estan d'acord, però al final, exeptuant a Jesus i a Elisabet, tothom està d'acord.


MÒDUL F

4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare?

Ell defensa la lluita contra l'esclavitatge diví.

11.-Qui consideres que és o que són els triomfadors amb la signatura del pacte? Per què? Qui creus que n'eixirà perdent?

Déu i l'Esperit Sant perquè al final al no haver-hi infern, només cèl o purgatori, faran que el Dimoni perda clientela.