El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-201
-MANIFEST EN CONTRA DE L’SGAE

La SGAE és una organització que cobra els drets d’autor a qualsevol persona que posa música en públic. També una de les coses que fa és que vol prohibir la descàrrega de música en Internet. Nosaltres estem en contra i ara exposem els nostres arguments:
Nosaltres estem en contra de la SGAE perquè es una forma fava de traure diners. Nosaltres som xiquets que posem música en públic i si algú de la SGAE ens veu, ens poden multar. A més, si es prohibix la descàrrega de música, hauríem de comprar-la i una, no tenim diners, estem en crisi i no podem comprar-nos tota la música que ens agrada perquè a la millor, d'un grup pot agradar una cançó i un s'ha de comprar el disc sencer. Per això estem en contra.
Un exemple molt significatiu és el cas de les perruqueries que no poden posar música sense haver pagat abans els drets d’autor.


EL TEXT HA SIGUT CORREGIT PERÒ NO FORMA PART DEL QUE S'ANOMENA "MANIFEST". CAL QUE EL REFEU, O SI MÉS NO, AMPLIEU ELS ARGUMENTS I REDACTEU UNA CONCLUSIÓ.

NOTA: 0,2/0,5

4V
VICTOR MARTIN PASTOR
HECTOR PUERTO MOLINA
RAFAEL SANCHEZ LANZAS
DIVINA TRAMOIA

PREGUNTES

MÒDUL A

2.-Investiga sobre l'obra d'Erasme de Rotterdam Elogi de la Follia i esbrina per què o per a què la va escriure.

És un escrit del 1509 d'Erasme de Rotterdam de gran influència. Va ser ideat en una estància de l'autor amb el seu amic Thomas More, a qui lloa al text com a defensor crític del catolicisme enfront Luter. Afirma que la dona té com a funció donar plaer i fer apartar l'home del camí de la intel·ligència, i aporta com a proves la seva obsessió per adornar-se per agradar les seves parelles. Llavors critica l'amistat i el matrimoni, que s'aguanten només per mentides i per no voler veure la veritat de l'altre.

8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?
Va subratllar les febleses i els canvis de jaqueta de la classe política i burlar-se obertament i descaradament de la mitologia que fonamenta bona part de la nostra cultura.


MÒDUL B

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.

La trama principal, te que vore amb que les accions del Cel estan baixant mentres que les de l'Infern pujen, per lo tant Déu es veu obligat a pactar amb Satanàs. Una de les històries secundaries es per exemple les discusions que hi han entre Maria i Elisabet.

MÒDUL C

1.-En què consisteix l'economia celestial?

L'economia celestial te que vore amb que la gent f'aça pregaries, si la gent no fa pregaries l'economia celestial s'enfonsarà i haurà una de les pitjors crisis de l'Eternitat.


10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
Perque va demanar a Déu la mitad del poder, i després d'una guerra que va perdre Satanàs, Déu el va condemnar a l'Infern.


MÒDUL D

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?

Que Maria va ser elegida per l'Esperit perque ella el ca engalipar amb els seus aires de bleda virginal, mentres que Déu preferia Elisabet perque era una dona madura.

6.-Què és l'obscurantisme anticientífic? Arran de què ho esmenta Pare?
Es la frenada de la investigació i el desenvolupament. Te que vore amb que Déu no deixa que Cosme i Damià universalitzen el celestiol.


MÒDUL E

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.

El pacte el proposa l'Esperit Sant, el pacte consisteix en llevar l' Infern i que tan sols i haja Purgatori i Cel. Així les persones pasaran directament al Purgatori i d'allí al Cel. Al final tots estan d'acord menys Jesús, Elisabet i Rafael.


MÒDUL F

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa?

Que es una cosa bona, perque així quan confesen lo del pacte, com estan tots de festa fins i tot les notícies dolentes pareixen bones, i aixina u acceptaran millor.

12.-Com expliques la darrera reacció de Jesús? Està a favor o en contra del pacte? Justifica-ho.
Jesús vol extendre la fórmula del celestiol perque esta descontent amb el pacte i està associat amb Rafael, i reivindica que ell no va morir en creu ni va passar tres dies amb la mort i va ressuscitar perquè l'home continuara empresonat en les velles lleis o ideologies que ara intenten presentar-se como a noves.-