El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
MANIFEST SOBRE LA IGUALTAT ENTRE L'HOME I LA DONA AL FUTBOLLa igualtat entre les persones és un dret humà fonamental. Per desgràcia, aquest dret no es compleix massa entre les dones i els hómens. Per exemple, en la diferència dels sous, en molts llocs de treball. Això no només pasava fa uns anys o en els països subdesenvolupats, ara mateix en molts països, en molts llocs de treball, està passant.
Per això, i en concret, volem denunciar una clara desigualtat entre l'home i la dona al futbol.  • En primer lloc, els hómens cobren un salari milionari i creiem que desproporcionat, mentre que la dona que més cobra a Espanya rep 3.000 € (es clar que no es poc, pero hi ha una gran diferencia per fer el mateix treball).

  • En segon lloc, quasi tots el equips de futbol femení juguen en camps de poca categoria i han de compartir-los amb altres equips, en canvi els hómens tenen un gran estadi i propi (només hi ha que vore-los a la televisió).

  • D'altra banda, els mitjans de comunicació també son responsables d'aquest procés de discriminació, ja que ninguna cadena important retransmiteix els partits dels eqips femenins. Aço provoca que mentre que els jugadors de futbol masculins tenen gran reconeixement mundial, la majoria de les jugadores passen desapercebudes.

  • També, si parlem de tópics, no nómes esta la creença de que els hómens juguen millor que les dones, sino que a més es diu que totes les jugadores tenen una orientació homosexual.

En conclusió, animem a totes aquelles persones, que volen lluitar d'alguna manera contra aquestes desigualtas, que s'unisquen a les nombroses persones que ja hi ho estan fent i tot aixó per aconseguir l'igualtat entre sexes.


Qui diu que les dones no saben jugar tan bé com els xics?

http://www.youtube.com/watch?v=XumDRNId-Sc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hF6E1xTQUh4


Fet per:
Rosa María de Juan
Gema Rueda
Celia Martin


Pòster digital:

http://rosset25.glogster.com/manifest-futbol/

"LA DIVINA TRAMOIA"

(El puge jo, Adrián Visier, perquè Gema no pot fer-ho.)


Mòdul A
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una d'obra teatral en la qual els personatges tenen un comportament un tant extrany però seguéix en sent creibles.
Ho es perquè en aquest llibre es mostra un cel difil de imaginar on tos els sants, eu, tenen problemes inimaginables per a un deu, pero son possibles aquestes situacions .

4.-efineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?

Sàtira: Génere literari on s'utilitzen addiccions, ximpleries, abusos o defectes individuals i s'exposen a la censura a través del ridícul, la paròdia o la ironia, amb la intenció de produir millorances.
. Les sàtires son cómiques pero l'objectiu principal de la sàtira no és l'humor sinó l'atac a alguna cosa que l'autor fortament desaprova, usant el enginy com arma.
Farsa: Tipus d'obra teatral on els personatges es comporten de manera extravagant, encara que mantenen la credibilitat.

Paròdia: Imitació burlesca d'una altra obra.
Pense que la farsa es la més adeqüada a l’obra l'obra, perque l'autor utilitza personatges que es comporten de manera extranya però sense perdre la credibilitat.

Mòdul B
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.

Es una metàfora referida a l’època franquista i de la transició, que intenta refletir-la en els personatges de l‘obre i en el que les ocurreix. La crisi es perque disminuixen els creients i les ac
accions de Satanàs pugen molt. eu Pare te que pactar amb Satanás per a desfer l‘infern i donar un nou us a este.
L’altra situació secudària es l'us del 'celestiol', un fàrmac per guarir la malaltia de Jesús i acabar amb la fatiga angèlica pero que també activa l'energia sexual, cosa que al cel es un problema.

Mòdul C
3.-Quin significat té acusar de racionalistes als sants? (25)
Que no es preocupen per les conseqüències dels seus invents. Per exemple, les conseqüencies del celestiol son que activa l'energia sexual, i aixó al cel es un problema greu. eu para les investigacions i els investigadors protesten i li diuen que difondran l'us del 'celestiol' a l'Univers.

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael? (29-30)
Es l‘àngel personal de éu. Es l’encarregat de servir a éu.

Mòdul
2.-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.” (44)
Vol dr que abans creïa molta més gent en éu, que ara ho fan.

7.-En què consisteixen els pactes de Faust i orian Gray amb el imoni? (61)
Faust va pactar per a tindre coneixements a canvi de la seua ànima.
orian Gray pacta per a ser sempre jove, a canvi de que ho fasa en el seu retrat en compte de en la seua persona.

*orian Gray pacta per a ser sempre jove, a canvi de que sols envellisca el seu retrat en compte de en la seua persona. ( el trozo de antes que empieza en orian Gray esta mal, este.)
Mòdul E
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (es de la 61 en avant).

L‘esperita vol pactar am llucifer, per fer-lo mes guapo i aixi els qui morguen en pecat, vagen al purgatori i no al infern, però com no pden anar a l‘infern pues pujaran al cel i aixi hi haura molta mes ent al cel. L'esperit comença a cnvèncer a eu per a que cedisca, perquè l’esperit vol pactar però eu no, i que ademés aabran acceptant el pact perque tots estan dins de una espcie de “govern”


Mòdul F
5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?
Es com una especie de garantia de que el pacte será acomplit.
7.-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell? (98)
Perquè Maria s’adona de que en realitat Llucifer no es tan roïn.