El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010MANIFEST CONTRA LA MALA ALIMENTACIÓ

Manifest d'uns joves en contra de la mala alimentació amb l’objectiu d’intentar informar sobre el que hi ha en aquest país i tractar de modificar alguns mals hàbits alimentaris.

Hui en dia, la mala alimentació és un tema molt important mundialment perquè 850 milions de persones pateixen aquest cas. Pot ser una dada molt insignificant, però quan ens diuen que el 34.6% dels espanyols pateixen obesitat i que som el tercer país europeu amb major percentatge d'obesitat, hauríem de començar a prendre-ho seriosament. La mala alimentació pot causar-se perquè la nostra alimentació no és la més adequada,. Hem deixat de costat "els menjars de la iaia" a la nostra alimentació. Ens alimentem pràcticament de menjar fem (sense nutrients, proteïnes, etc.) menjar que al cap i a la fi no és gens saludable per a nosaltres i perjudica la nostra salut greument.

Per això proposem un canvi dràstic en l’alimentació, començant primerament per l’eliminació d’aquells bars, restaurants, o llocs on s’oferisca menjar no saludable, com per exemple: McDonalds, Burger King, Pans & Company, etc.
En segon lloc, proposem que hi haja més temps per a dinar, perquè una de les causes per les quals recorrem al menjar fem és la falta de temps. Hi ha el cas que algunes empreses donen un temps molt limitat als seus treballadors per menjar, aleshores es recorre al fast food o menjar ràpid.
I per finalitzar, demanem que s’impartisquen classes, tant als xiquets menuts, a joves com a adults, per tal que s’assabenten com tindre una alimentació saludable i quins són els millors aliments per a nosaltres, i en un futur puguem així educar els nostres fills en una bona alimentació.

Esperem que aquest manifest faça reflexionar sobre els hàbits alimentaris en aquest país, perquè una mala alimentació pot comportar moltes malalties que poden ocasionar la mort. Confiem que el ciutadà sàpiga el que fa, sols diem que nosaltres mateixos hem de fer el primer pas i que si alguna vegada recorrem al fast food (menjar ràpid) o al mejar fem, no passa res, mentre que només siga una vegada a les mil. Tingueu això en compte, no jugueu amb la vostra salut!Mireia Pavia, Adrian Visier i Sara Visier --> 4V

NOTA DEL MANIFEST: 0,4/0,5 + 0,25 = 0,65

Adreça del pòster:
http://adriavima.glogster.com/adrianposter/RESPOSTES LLIBRE DE LECTURA

MÒDUL A
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa es un tipus d'obra teatral l'estructura i la trama de la qual es basa en situacions on els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen la credibilitat. Es caracteritza per mostrar incidents, histories i atmosferes no quotidianes, mes enlla de la normalitat. La divina tramoia ho és perque encara que els personatges no siguen reals mantenen actituts i converses molt quotidianes encara que de manera extravagant i exagerant.


8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?
Va subrrallar les febleses i els canvis de jaqueta de la clase política i burlar-se obertament i descaradament de la mitología que fonamenta bona part de la nostra cultura.

MÒDUL B

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La trama principal es el conflicte que porta l’Esperit Sant i Déu a fer pactes amb Llucifer per a continuar tenint clientela. Una trama secundària es per exemple les baralles entre Elisabet i Maria, l’enamorament de Rafael vers Déu i la seua gelosia, etc.


MÒDUL C

4.-De què tracta el llibre bíblic “El Càntic dels Càntics”?
A primera vista, el Càntic dels Càntics s'estructura com un poema d'amor conjugal, aliè a tot pla organitzat i que defuig qualsevol categorització rigorosa.
Tracta de dos amants, Salomó i Sulamit, que han estat obligats a separar-se, que es busquen amb desesperació, declaren el seu amor en una forma poètica altament sofisticada, s'ajunten i es tornen a separar, sempre amb la profunda esperança de tornar a estar junts per sempre, basant-se en l'antiga premissa que "l'amor sempre triomfa".


10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
Satanàs era l’arcàngel més bell i es va creure igual a Déu. Parlava molt bé i amb els seus discursos va aconseguir l’adhesió d’una bona colla d’àngels i arcàngels que tampoc no estaven d’acord amb les disposicions de l’Esperit. Aleshores la seua ambició el va portar a reclamar a Déu una part del poder, i Déu després de derrotar-lo a la guerra el va enviar a l’Infern.

MÒDUL D

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
El problema el tenen perque Elisabet te enveja de Maria, perque va ser ella l’elegida per l’ Esperit, i es lloada i magnificada a tot l’univers. I Elisabet argumenta que Maria va engalipar l’Esperit Sant fent-se la moixa. Déu prefería una dona mes madura com Elisabet i l’Esperit Sant es va deixar dur per la juventud de Maria.

7.-En què consisteixen els pactes de Faust i Dorian Gray amb el Dimoni?
El pacte de Dorian Gray amb el Dimoni, tenia que veure amb la bellesa de Dorian, que no volia perdre-la, per això fa un pacte amb Dimoni per a que la seua bellesa dure igual que com esta en un quadre d’un retrat seu. El desig de Dorian es compleix, mentre ell manté per sempre la mateixa aparença del quadre, la figura en ell retratada envelleix per ell.
La llegenda de Faust explica com un mag anomenat Faust pacta amb el diable per cedir-li la seva ànima a canvi de coneixement.

MÒDUL E

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.
La idea és de l’Esperi Sant, i el pacte consistix en retornar-li a Satanàs un poc de la bellesa que li van traure per a que la seua imatge torne a ser normal. Permetran Llucifer que escolte els concerts al Jardí de les Set Barnques. I una de les clàusules del pacte amb Llucifer haurà de dir que tots els qui muiren en pecat aniran al Purgatori i no a l’Infern, per que així del purgatori pasarán al cel. A a la fi tots están a favor excepte Elisabet i Jesus.

MÒDUL F

7.-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell?
El perdona perque sent pena per ell,i perque Llucifer li diu que l’ajudarà a buscar el vestit de l’Apocalipsi. Aleshores Maria s’arrepentix de perseguir-lo i assetjar-lo, després de tot el que li acabava de confesar.

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa?
És el camí per a que tot el Cel accepte el pacte de Déu i Llucifer, perque diu que si la noticia es dóna en una gran festa fins i tot les noticies dolentes pareixen bones, i així fins i tot els camonistes i teòlegs més retrògads ho veuran amb bons ulls. I Cosme i Damià retiraran les acusacions de falta de llibertat científica i es posaran al costat de Déu.


TIRA CÒMICA


http://www.toondoo.com/privateView.toon?param=%2FfjqDIgQ%2F97RNutmdkM9mZQPKXzfi%2FPvjAjE%2FvxkGHgHTm7Q4eul1Q%3D%3D