El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

Manifest En Contra De La Caça Indiscriminada De Balenes


En aquests temps sabem que les balenes estan en perill d'extinció. Reconeixem que les balenes són un dels animals del fons oceànic i pensem que el comportament dels caçadors és injust i desproporcionat ja que, seguint aquest pas, acabaran amb un dels millors mamífers del món.

Per això recomanem:

-Que es controle aquesta caça molt més, ja que com tots els animals, plantes i humans, són éssers vius i tenen dret a viure.
-Afirmem que no són perilloses si no es troben en situació perillosa, que són herbívores i pacífiques.
-Estem en contra de tota aquella caça que es faça per diversió (ja siga cultural o simplement un hobbie).
-No estem en contra si és necessària per a viure, però opinem que per a menjar balenes que estan en perill, que mengen un altre animal.
-Rebutgem qualsevol producte fet amb la pell o qualsevol part d'una balena ja que són poc profitosos.

Pensem que les balenes són un tresor de la nostra naturalesa i que cal cuidar-les i protegir-les per tal que no s'extingisquen.

Alex Lluch i Natalia Donoso 4º-V


NOTA: 0,35/0,5 + 0,25 = 0,6

http://peponcio.glogster.com/manifestdebalenes/

MODUL A:
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?

Una farsa es caracteritza per mostrar incidents, histories i atmosferes no quotidianes, mes enlla de la normalitat. Els temes i personatges poden ser fantastics. Encara que la farsa es predominantement un estil relacionat amb la comèdia, s'han escrit farses en tots els registres
L'obra de Molins ho es perque es de genere teatral amb caracter comic.

4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?

Sátira:Es com una forma literària, on addiccions, ximpleries, abusos o defectes individuals o humans són exposats a la censura a través del ridícul, derisió, paròdia, ironia o altres mètodes, idealment amb la intenció de produir millorances. Encara que generalment es pensi que tota sàtira hagi de ser divertida, l'objectiu principal de la sàtira no és l'humor en si mateixa, sinó l'atac a alguna cosa que l'autor fortament desaprova, usant el enginy com arma.
Farsa:Es un tipus d'obra teatral l'estructura i la trama de la qual es basa en situacions on los personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen la credibilitat.
Paròdia:És una imitació burlesca d'una altra obra, de la qual respecta els trets fonamentals perquè els receptors la puguin reconèixer.

L'obra de Manuel Molins es una farsa perque es una obra teatral inspirat en caracter comic.


MODUL B:
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies

La trama principal relata que l'Esperit vol fer un pacte amb Llucifer, per a que la gent puga triar cel o infern, peque cada vegada la gent es menys creient. Monta una bona estratègia per a queel dimoni estigua d'acord i va convencent a la gent del Cel que és una bona estratègia amb ajuda del Celestiol.Una història secundària podria ser les disputes que tenen Elisabet i Maria

MODUL C:
2.-Què és el celestiol i quins efectes té al llarg de l'obra en els personatges?
El celestiol són unes pastilles que potencien la gana sexual d'una forma desorbitada i a més produïx una sensació d'alleugeriment i agudesa.

10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
Acussaven a Satanas d'autoritari i classista i es va enfrontar amb Deu pare.

MODUL D:

3.-Com són les relacions entre Maria i Pare?
El pare obeïx tot el que diu Maria

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?
Per a coincidir amb el Papa.

MODUL E:


1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents?
La idea de pactar amb satanas es de l'espèrit. Consistia en fer a satanàs la forma d'un angel i donar-li altra vegada la seua bellesa,per a eliminar l'infern i que nomes quedara el purgatori.

MODUL F:
4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare?
L'alliberament del l'home i la lluita contra l'esclavatge diví.

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?
Que deixa de ser el dimoni lleig que era a tornar a ser el arcàngel que va ser en un passat.

-