El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

Manifest pel Cabanyal


Com a ciutadans, tenim en compte el pla urbanístic de la `Prolongació de l`Avinguda Blasco ibañez fins al mar´, que afecta indiscriminadament a centres públics com ara col·legis o vivendes. Compartim el desig de fer de València una ciutat més accessible i visitable. Creiem que no cal fer aquest projecte per la quantitat de persones a les quals afecta i també per l’antiguitat d'aquest barri ja que és un dels més antics de València i per tant amb un considerable valor històric, tant el barri com les vivendes que hi ha.Afirmem que no és necessària aquesta obra perquè l’accessibilitat a la platja és bona, no hi ha dificultat per agafar el metro o l’autobús. Demanem la solidaritat dels polítics ja que en el barri del Cabanyal viu molta gent. Volem fer menció del conjunt històric protegit del Cabanyal- Canyamelar, barri declarat bé d’interès cultural. Aquest projecte establia l'esfondrament de 1.654 vivendes, però des del mateix moment en què es va aprovar es va topar amb l'oposició frontal dels veïns i aquests van constituir la plataforma Salvem el Cabanyal. A més, han acusat en reiterades ocasions al consistori de permetre la degradació de les vivendes del barri. Protegit com a bé d'interés cultural pel seu entramat urbà derivat de l'alineació de les antigues barraques de pescadors.En conclusió, la prolongació de l'Avinguda Blasco Ibáñez ( una de les artèries principals de València) fins a les platges del nord de la ciutat causaria una destrossa irreversible del patrimoni historicoartístic del barri del Cabanyal.

Fet per: Andrés Juárez Martínez i José Luis Gómez Guillén


NOTA: 0,4/0,5 - 0,1 de retard = 0,3

MÒDUL A.
4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Satira
: Es un subgenere liric que expresa indignacio cap a algu o alguna cosa, amb el propósit moralitzador, ludíc o merament burlesc.
Farsa: Es un tipus d´obra teatral , la seua estructura i trama estan basades en situacions en que els personatges es comporten de una manera extravagant, encara que pel general mantenen una certa credibilitat.

Parodia: paròdia és una obra satírica que caricaturitza o interpreta humorísticament una altra obra d'art, un autor o un tema mitjançant la emulació o lusió irònica.

L´obra es una farsa

8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?

Les febleses i els canvis de jaqueta de la clase política


MÒDUL B.
El mon trastocat de la divina tramoia posa sobre l´escenari una crisis celestial a causa de la reduccio alarmant de creients mentre les accions de Satanas pugen com l´heura.Secundaries la de Maria i Elisabets ( el vestit ).


MÒDUL C.

(Els números entre parèntesis indiquen les pàgines on es troben les referències a les preguntes. La resposta no sol trobar-se necessàriament allí, sinó que s'ha d'elaborar per mitjà d'interpretacions o investigacions en certs casos.)


1.-En què consisteix l'economia celestial? (25)
Es com si el cel funcionara gracies a les pregaries i si la gent no prega l´economia celestial s´acabara.


10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs? (38 i 74)

Satanas era molt bell i es va creare que tenia que tindre una part de poder de deu, i per aixo el varenexiliar al infern.


MÒDUL D.
1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte? (51, 52 i més)
Que Maria va seduir a l´esperit i per aixo va a ser la mare de deu, metres que Elisabet es va quedar en un segon lloc.

3.-Com són les relacions entre Maria i Pare? (45)
Maria es la dona del Pare i les relacions son bones…


MÒDUL E.
La idea va ser del esperit i consistia en llevar l´infern i deixar tan sols el cel i el purgatori.
MÒDUL F.
4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare? (85)
Intenten posar fi a les contraposicions de Be i Mal, Cel-Infern, per a no declararse la guerra una altra vegada…

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare? (89)

Que els pactes que van a fer es compliran, es com un avançament de que es compliran els punts acordats.