El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
-

Manifest Per l'Auditori de Sant Marcel·li

Portem molt de temps passant per l'auditori nou ; cada vegada observem que no s'esta fent res per acabar-lo el dia proposat. Les obres no avancen, Volem saber què passa amb els diners que s'han invertit en aquest auditori.En un any i mig solament es troba fet l'espai subterrani de l'aparcament, menys del 10% de les obres.

Denunciem la poca disponibilitat de l'Ajuntament de València per acabar l'auditori i la falta de personal en les obres. Si la nostra demanda no es posa en punt de mira, prendrem mesures fent vagues i manifestacions. Molta gent pensa que aquest centre s'ha d'acabar prompte,perquè és un projecte amb una finalitat educativa.Reivindiquem un poc d'atenció al nostre manifest ja que som molts els que volem l'auditori.

Ana Chofre,Paula Aguilera i Paula Sória 4º-V
València 10 de Maig del 2010

http://prrs06.glogster.com/manifestauditori/


MODUL A:

1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa es un tipus d'obra teatral l'estructura i la trama de la qual es basa en situacions on los personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen la credibilitat.Es caracteritza per mostrar incidents, histories i atmosferes no quotidianes, mes enlla de la normalitat. Els temes i personatges poden ser fantastics. Encara que la farsa es predominantement un estil relacionat amb la comèdia, s'han escrit farses en tots els registres teatrals, com l'obra de manuel molins.

2.-Investiga sobre l'obra d'Erasme de Rotterdam Elogi de la Follia i esbrina per què o per a què la va escriure.
Elogi de la Follia és un escrit del 1509 d'Erasme de Rotterdam de gran influència posterior. Va ser ideat en una estància de l'autor amb el seu amic
Thomas more, a qui lloga al text com a defensor crític del catolicisme. Segueix el gènere de la sàtira de Llucià, a qui Erasme havia traduït.

MODUL B:

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies


La trama principal es el conflicte que porta l'Esperit i Déu pare a fer pactes amb Llucifer per a continuar tenint clients.Una sitació secundària es la conversa entre Elisabeth i Miquel mentres esperen al deu pare.

MODUL C:

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael?
Es l'arcangel més íntim de Déu pare.Es qui li dona consells i fa com el seu secretari personal.

10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
Perque l'acussaven d'autoritari i classista i es va rebel·lar ante deu.

MODUL D:

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
A Maria l'elegixen per a ser la Mare de Deu i a Elisabet no. Elisabet pensa que l'ha fet amb males arts.

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?
Maria te que coincidir amb la visita del Papa;el seu retard pot ser funest.

MODUL E:

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.

El Pare i l'esperit volen pactar amb Satanàs.L'Esperit vol retornar-li un poc de la bellesa que li van traure per a que deixe de ser un dimoni tan lleig.
S'oposa el Pare,perque recorda la guerra terrible que va succeir amb Satanas.

MODUL F:

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?
Torna a ser el angel que era.


7.-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell?
Llucifer li dona llastima. Ell li va prometre posar els seus coneixements per perseguir a qui li va atacar i furtar el vestit.