El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

Manifest Per l'Auditori de Sant Marcel·li


Portem molt de temps passant per l'auditori nou ; cada vegada observem que no s'està fent res per acabar-lo el dia proposat. Les obres no avancen. Volem saber què passa amb els diners que s'han invertit en aquest auditori. En un any i mig solament es troba fet l'espai subterrani de l'aparcament, menys del 10% de les obres.

Denunciem la poca disponibilitat de l'Ajuntament de València per acabar l'auditori i la falta de personal en les obres. Si la nostra demanda no es posa en punt de mira, prendrem mesures fent vagues i manifestacions. Molta gent pensa que aquest centre s'ha d'acabar prompte perquè és un projecte amb una finalitat educativa. Reivindiquem un poc d'atenció al nostre manifest ja que som molts els que volem l'auditori.

Ana Chofre,Paula Aguilera i Paula Sória 4º-V
València 10 de maig del 2010

NOTA: 0,3/0,5 + 0,25 = 0,55

http://prrs06.glogster.com/manifestauditori/
-