El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010Manifest per uns mitjans de transport dignes

Utilitzem els mitjans de transport per desplaçar-nos per la ciutat d’una forma ràpida i eficaç, però els mitjans de transport de la nostra ciutat són insuficients, ineficaços i molt cars.Tenim dret a transports variats per a facilitar els moviments dels ciutadans i la comunicació en aquesta societat. En aquesta ciutat tenim el pitjor metro d’Espanya i paguem com si fóra el millor, i el servici d’autobusos de nit, és quasi inexistent.

Per això exigim:
1-Baixada dels preus dels bitllets, dels autobusos, de l’abonament mensual i anual.
2-Renovació de les infraestructures del metro.
3-Millora del servici de nit; més autobusos amb línia nocturna i servici ininterromput de metro.
4-Ampliació de la línia de metro.
5-Abolició de les zones A, B i C, ja que els preus de la flota pugen en cada zona.
6-Renovació dels autobusos.
7-Més línies de metro i d’autobús.
8-Tramvia gratuït.


En conclusió, volem que el transport públic de València siga renovat i que els preus no siguen tan elevats ja que som una de les comunitats amb el pitjor i més car transport públic d’Espanya.

Àngel Sánchez, amb la col.laboració d'Ines Luján i Jordi Clemente.


Els tres hi teniu de nota: 0,4/0,5 + 0,25


-Incrustació del Manifest fet en Glogster:

http://angel9494.glogster.com/manifest-per-uns-mitjans-de-transport-dignes/- La Divina Tramoia


Mòdul A


6.-En què consisteix la “fabulosa baixada de pantalons” de la societat durant la transició?


Els partits esquerrans, despistats i confusos, veien como la dreta internacional marcava els passos a seguir, i com algunes de les esperances i suposades utopies que els havien mantingut s´afonaven i doncs els obligavena aferrar-se a qualsevol deixalla ideològica per mantenir-se en el poder.

8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?


Subratllar les febleses i els canvis de jaqueta de la classe política i burlar-se obertament i descaradament de la mitologia que fonamenta bona aprt de la nostra cultura.

Mòdul B


1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.


El humans cada vegada actuen pitjor por lo què el poder de satanàs aumenta, per això el pare Deu fa un pacte amb Llucifer aconsellat per el esperit sant, ademès del ocultament del celestiol por part de deu, el cual provoca forts estimuls sobre els homes.


Mòdul C


4.-De què tracta el llibre bíblic “El Càntic dels Càntics”? (27)


A primera vista, el Càntic dels Càntics s'estructura com un poema d'amor conjugal a veus o cants alterns, aliè a tot pla organitzat i que escapa a qualsevol categorització rigorosa.


Tracta de dos amants, Salomón i Sulamita, que han estat obligats a separar-se, que se cerquen amb desesperació, declamen el seu amor en una forma poètica altament sofisticada, es reuneixen i tornen a separar-se, sempre amb la profunda esperança de tornar a estar junts per a sempre, recolzant-se en l'antiga premissa que "L'amor sempre triomfa".

10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs? (38 i 74)


Satanàs era l´arcàngel més bell i es va creure igual a Déu per això el van explusar cap a l´infern ja que va demanar-li a Déu una part del seu poder.

Mòdul D


1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte? (51, 52 i més)


Elisabet anava a ser la mare de de Jesús però al final va ser María perque segun Elisabet Maria va engalipar a l´esperit amb el seus aires de bleda virginal

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria? (53)


Perque vol que vaja amb el Papa per a donar un discurs a uns obrers


Mòdul E1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).


Primer li volen tornar un poc de la bellesa que li van traure, li deixaràn escoltar els concerts al Jardì de les Set Branques i fins la Plaça Major, ademès de que les persones que muiren en pecat no aniran al infern, aniran al Purgatori, per lo què el Infern no tindrà clients i el cel tornara a triomfar. S`oposa Miquel, alguns homes i dones que no hi volen anar al cel, a favor i estan Deu, l´esperit i Llucifer. Amb poder entran en ODPC (Organització per a la Defensa de les Persones Celestials):

Mòdul F


5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare? (89)


El que li quite el seu castig

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa? (118)


En què cualsevol cosa mala es pot simular com bona amb una festa, per lo que tot el món el veurà amb bons ulls