El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

MANIFEST CONTRA EL FEM ALS NOSTRES CARRERS


En els temps que ara corren, és una cosa habitual trobar molt de fem als carrers (deposicions canines, llandes, cristalls, papers, cartrons, etc.).
Aquest fet és molt desagradable perquè contamina els carrers i dóna una pésima imatge dels ciutadans.
Actualment, les lleis que penalitzen les deposicions il.legals de fem al carrer són molt poc dures i, per això, la gent hi tira la brossa sense por.
També hi ha molt pocs llocs de deposició de fem, per això, si está lluny de casa, el llancem tires a qualsevol descampat.
Si el govern donara més diners per a la creació d' espais autoritzats per a la deposició de fems, la ciutat estaria molt més neta.

Per aquests motius demanem:
La instal.lació d' espais autoritzats per depositar fem en tots els carrers de València i l' enduriment de les penes per als infractors d' aquesta llei.
També demanem espais autoritzats perquè els gossos puguen fer les seues necessitats sense embrutar els carrers.
Només amb aquestes mesures, els carrers de la nostra ciutat estaran molt més nets i la nostra salut ens ho agrairà.


Nota: 0,35 + 0,25 = 0,6 / 0,75

POSTER:
http://pablo93.glogster.com/glog-184/-