El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

Manifest a favor del reciclatge i el medi ambientEn el nostre temps emergeix una nova consciència sobre el medi ambient.

Reconeixem que ha sigut l’home qui ha empitjorat la situació del planeta i ha sigut capaç de modificar-lo, provocant seriosos problemes medioambientals, però de la mateixa manera sabem que està en les nostres mans canviar açò amb accions com ara el reciclatge, utilització d'energies renovables, disminució del consum... entre moltes altres coses.

També reconeixem que no tots reciclem el que deuríem i que a vegades no resulta gens còmode fer-ho, així és que creiem que hauria d’haver-hi més facilitats a l’hora de reciclar. Compartim el desig de construir un món on predomine el reciclatge i tota la gent ho faça.

Afirmem que és molt important la cura de la Terra per a construir un mon pròsper i net tant per a nosaltres com per a les futures generacions. Volem que es realitzen actuacions per a l’estalvi d’energia, que es facilite i desenvolupe l’ús de les energies renovables o alternatives en lloc de les energies convencionals, un exemple seria la implantació de panells solars als edificis públics per a un millor estalvi i utilització de l'energia solar.

Demanem una millor educació per als més petits per a ajudar a conscienciar-los i que comprenguen la necessitat de la neteja del nostre planeta i que aprenguen a cuidar-lo i respectar-lo millor que els adults.

Volem fer menció del treball de totes les organitzacions que lluiten a favor del reciclatge i el medi ambient i que combaten les accions dolentes de totes aquelles indústries i fàbriques que tan sols pensen en els seus interessos. Creiem que s’hauria de penalitzar i castigar aquestos actes per a intentar reprimir i paralitzar-los i disminuir la llibertat que tenen per a realitzar-los.

Desitgem arribar a una harmonia entre el medi ambient i les persones, on siguen conscients i coneguen la necessitat del reciclatge, del respecte per la nostra Terra i sàpien totes les mesures oportunes per a cuidar el planeta.


Marta San Andrés Marco i Javier Mayordomo Benito 4t A


Enllaç amb el pòster del manifestQUALIFICACIÓ: 0,5 + 0,25 = 0,75

MÒDUL A.

1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?

Una farsa és un tipus d'obra teatral. L'estructura i la trama es basa en situacions on els personatges es comporten de manera extravagant, però generalment mantenen la credibilitat. Es caracteritza per mostrar incidents, històries i atmosferes no quotidianes, mes enllà de la normalitat. Els temes i personatges poden ser fantàstics. La farsa és principalment un estil relacionat amb la comèdia, no obstant això s'han escrit farses en tots els registres teatrals.

L’obra de Molins és clarament una farsa teatral perquè la seua estructura i trama coincideixen amb les característiques principals d’una farsa: el comportament dels personatges divins, en aquest cas, no s’assembla a aquell que a nosaltres sempre ens havien ensenyat sinó que s’acosta més a l’extravagància. Té una intenció còmica i l’obra es situa al Cel, un lloc gens pròxim a la normalitat.

8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?

Va subratllar els canvis de jaqueta de la classe política i es va burlar obertament i descaradament de la mitologia que fonamenta bona part de la nostra cultura

MÒDUL B.

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.

La trama principal de l’obra tracta sobre la mala situació que està travessant el Cel, a causa de la disminució de creients. Déu Pare amb l’ajuda de l’Esperit Sant decideixen formar un pacte amb Llucifer (Satanàs) i crear un punt mitjà entre el Cel i l’Infern, un centre on els qui muiren en pecat hi aniran. Amb aquest objectiu volen que el Cel torne a triomfar i l’Infern s’afone.

Algunes situacions secundàries són la creació del Celestiol per part de Cosme i Damià i com aquest afecta al comportament dels qui el prenen. La rivalitat entre Elisabet i Maria. L’amor que sent Rafel per Déu Pare i com aquest ama a Llucifer...

MÒDUL C.

4.-De què tracta el llibre bíblic “El Càntic dels Càntics”?

A primera vista, el Càntic dels Càntics s'estructura com un poema d'amor conjugal, aliè a tot pla organitzat i que defuig qualsevol categorització rigorosa.
Tracta de dos amants, Salomó i Sulamit, que han estat obligats a separar-se, que es busquen amb desesperació, declaren el seu amor en una forma poètica altament sofisticada, s'ajunten i es tornen a separar, sempre amb la profunda esperança de tornar a estar junts per sempre, basant-se en l'antiga premissa de "l'amor sempre triomfa".

10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?

Satanàs o Llucifer era un arcàngel molt bell i es va creure igual a Déu. Amb les seues paraules i els seus discursos va conseguir l’adhesió d’una bona colla d’àngels i arcàngels que tampoc no estaven d’acord amb les disposicions de l’Esperit (l’acusaven d’autoritari i classista). Es va rebel·lar i el varen expulsar del Cel.

MÒDUL D.

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
Elisabet anava a ser la mare de Déu, però Maria li va furtar el lloc engalipant i seduint l’Esperit Sant, sense respectar els desitjos d’Elisabet. Aleshores des d’aquell moment Maria ha tingut totes les joies, les corones, els mantells i tots els vestits riquíssims i Elisabet ha sigut oblidada pels altres. Elles han estat discutint i barallant continuamente pel rancor que Elisabet li guarda a Maria.


5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?

L’Esperit vol que Maria vaja a Polònia coincidint amb la visita del Papa per que s’aparega als obrers i solte un discurs que li ha ensenyat l’Esperit. Ell no vol ambigüitats ni profecies neuròtiques només vol que ella diga el discurs com si l’hagués creat ella mateixa però que no canvie res d’ell.

MÒDUL E.

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.

L’Esperit davant la crisi que estava afrontant el Cel, parla amb Déu Pare i els dos decideixen formar un pacte amb Satanàs que consisteix en retornar-li la bellesa que li van traure, permetre que escolte els concerts a la plaça Major... a canvi de buscar el centre entre l’Infern i el Cel i tots aquells que muiren aniran al Purgatori i no a l’Infern. I així com ja no hi aniran Llucifer començarà a perdre poder mentres que el Cel tornarà a triomfar.

L’Esperit i Déu estàn d’acord des d’un primer moment. Maria s’oposa però davant els elogis de Llucifer reconeixent la seua bellesa i la majestuositat del seu vestit, Maria accedix el pacte. No obstant això Miquel, Elisabet i Jesús tampoc estan d’acord amb açò i mostren la seua desaprovació. Així com Rafael que està zelós per l'atenció que Déu li presta a Satanàs. Però poc a poc tots aproven el pacte perquè ha sigut idea de l'Esperit Sant i a més Llucifer es porta honradament.

MÒDUL F.

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?


Simbolitza una garantia per que Llucifer puga convéncer als seus companys del canvi d’estratègia. Llucifer el considera una prova de bona voluntad que supera amb escreix les seues espectatives i després d’açò està disposat a signar el pacte.

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa?

Llucifer el considera com el camí per que tot el Cel accepte el pacte, ja que ell diu que quan dones una festa les pitjors notícies semblen bones. D’aquesta manera els canonistes i teòlegs més retrògads ho veuran amb bons ulls. I Cosme i Damià es posaran del seu costat i retiraran les acusacions de falta de llibertat científica.