El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

MANIFEST PER UNA FORMA DE VIDA MÉS ECOLÒGICA I SOSTENIBLE


A l’últim segle, l’estat del nostre planeta Terra s’ha vist damnificat i deteriorat. La gent ja no es preocupa per res que estiga relacionat amb el medi ambient. S’han tallat molts arbres i s’han desforestat moltes àrees per a construir edificacions; el nivell de desforestació és d’un 2,7% a l’any i si seguim així, al cap de 10 anys quasi no quedaran boscos. A més a més, la gent deixa el fem tirat per on li dóna la gana i no recicla ni reutilitza. També està el cas de l’aigua: de cada litre que emprem, en malgastem cinc.
Per això pensem que és necessari complir aquestes recomanacions:

1. Hauríem de posar a la cuina de casa un poal del fem per a cada cosa: un per al vidre, un altre per al paper, un altre per al plàstic i per últim, un per a la matèria orgànica.
2. Caldria que en lloc de banyar-nos ens dutxàrem per a estalviar aigua.
3. Quan anem d’excursió al camp, a la muntanya o a qualsevol lloc, seria convenient que portàrem una bossa per tal de tirar-hi el fem i no llançar-lo a terra.
4. Seria necessari, almenys una vegada al mes o cada dos mesos, anar a plantar un arbre per a ajudar a la reforestació dels boscos.
5. A l’hora de rentar els plats, caldria que tancàrem l’aixeta mentre que els eixuguem.
6. En lloc d’utilitzar cadascú el seu vehicle propi, cal que s’utilitze més el transport públic, ja que contamina menys.
7. Hem de guardar les piles i no tirar-les al fem normal, sinó a uns contenidors que hi ha exclusivament per a això, perquè les piles porten uns compostos químics molt tòxics.
8. A l’hora de cuinar, cal que l’oli no el tirem per la pica perquè s’embruten les tuberies i aquest oli va a parar a la mar.

En conclusió, reivindiquem que tot el món complisca totes o, si no, la major part d’aquestes recomanacions per tal que el nostre planeta continue net.


NOTA: 0,4/0,5
LA DIVINA TRAMOIA

MÒDUL A

2.-Investiga sobre l'obra d'Erasme de Rotterdam Elogi de la Follia i esbrina per què o per a què la va escriure.
A l’Elogi de la follia fa crítiques molt dures als Papes, diu entre d’altres coses que són més militars que eclesiàstics; també critica als teòlegs, de qui diu que es dediquen a especular; i, a més, denuncia que els monarques declarin la guerra en nom de Déu. Per això proposa una espiritualitat nova, des d’una perspectiva Humanista, des d’un esforç cultural important.


4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Sàtira:
l'objectiu principal de la sàtira no és l'humor en si mateixa, sinó l'atac a alguna cosa que l'autor fortament desaprova, usant el enginy com arma.

Farsa: Una farsa es un tipus d'obra teatral l'estructura i la trama de la qual es basa en situacions on los personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen la credibilitat.Es caracteritza per mostrar incidents, histories i atmosferes no quotidianes, mes enlla de la normalitat. Els temes i personatges poden ser fantastics. Encar aque la farsa es predominantement un estil relacionat amb la comèdia, s'han escrit farses en tots els registres teatrals.
Paròdia: Una paròdia és una imitació burlesca d'una altra obra, de la qual respecta els trets fonamentals perquè els receptors la puguin reconèixer. Té intenció humorística però sovint també d'homenatge.

El que més s’adequa a l’obra és la farsa, perquè l’autor no parodia altra obra ni tampoc usa la sàtira.


MÒDUL B


1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La trama principal es que al Cel hi ha una crisi perquè els creient es reduïxen mentres que els de Lucifer creixen fins que a Deu se li ocorre pactar amb Llucifer.
Una de les situacins secundàries que hi ha es que tothom li vol llevar la corona a l’Esperit Sant i a la fí es Elisabet qui ho aconseguix


MÒDUL C

1.-En què consisteix l'economia celestial? (25)
L’economia celestial està representada amb el braser de les ofrenes què és el termòmetre de la pietat i si no augmenten les pregàries s’enfonsarà l’economia celestial

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael? (29-30)
Contemplar la corrupció i el pecat de l’Univers. És l’àngel privat de DeuMÒDUL D

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
Entre Maria i Elisabet hi ha una rivalitat perquè L’Esperit Sant va elegir a Maria com a Mare de Deu i no a Elisabet que era la que anava a ser-ho.


7.-En què consisteixen els pactes de Faust i Dorian Gray amb el Dimoni? (61)
Faust li va vendre la eua anima al Dimoni a canvi de saviesa
Dorian Gray pacta per a tindre sempre el mateix aspecte que en el cuadre mentres que el retracte envelleix per ell.


MÒDUL E

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).
La idea es de l’Esperit i consisteix en retornar-li un poc de la seua belleza, deixar-li que escolte els concerts al Jardí i tots esl qui muiren en pecat aniran al Purgatori.
S’oposen Jesús, Maria, Elisabet, Rafael i Miquel però al finat tots menys Jesús i Rafael (que l’avia acceptat abans però despres torna a oposarse) acepten el pacte.


MÒDUL F

4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare? (85)
Què les seues accions pugen mentres que les del Cel baixen, que ell també te molts i bons seguidors i que no li fan por perque ell també coneixles noves armes i ha fet experiments amb militars


7.-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell? (98)
Perque Llucifer posa el seu enginyi els seus coneixements a la disposició de Maria per perseguir els qui l’han atacat i l’han furtat el vestit de l’Apocalipsi, i això commou a Maria.

TANIA R.