El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
-MÒDUL A.
.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Sàtira:Escrit on se censura o posa en ridícul alguna cosa o a algú.
Farsa:Una farsa és un tipus d'obra teatral que l'estructura i trama estan basades en situacions en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilitat.
Paròdia:Imitació burlesca o irònica, generalment en vers, que es fa d'una altra obra, estil, escriptor o gènere exagerant i satiritzant les seues característiques essencials.

El terme que més s'adequa és farsa perquè els personatges bíblics actuen de forma estraña,pero amb un cert orde.


MÒDUL B.

-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La trama principal es centra en el pacte que volen firmar Pare amb Llucifer,perque últimament el cel no te tantes ofrenes com abans.
Secundària per exemple el conflicte que té Maria amb Elisabet
.MÒDUL C.
-En què consisteix l'economia celestial?
L'economia celestial es basa en l'ofrena que simbolitzava la pietat.

-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael?
Era el seu lleial servidor,que per exemple va ser a buscar la dona de Tobies i va triar a Elibet per a mare de Déu


MÒDUL D.
Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
Rafael va triar Elisabet com a mare de déu però l'esperit va agafar a Maria perquè l'havia seduït i no se'l perdona.

-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.
Es referix a l'economial celestial,el infern va guanyant adeptes i el cel va perdent


MÒDUL E.
-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.

La idea és de l'esperit que vol eliminar l'infern perquè en el cel cada vegada les ofrenes són menors.El pacte consistix en llevar l'infern i que només existisca el purgatori i el cel.LLucifer accepta el pacte amb la condició que no li facen exorcismes i pare com a mostra de bona voluntat li lleva el seu aspecte diabolico,Lucifer a es lleva la seua olor a sofre
.
Maria accepta el pacto quan escolta la història de Llucifer de com és viver desterrat de la seua terra.
Jesus és l'únic que no accepta el pacte,tots al final van cedint


MÒDUL F.
-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?
Era una mostra de les bones intencions que tènia i que no volia enganyar-lo

-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell?
Perquè li diu que es un drama viure exiliat del lloc on et crearen i passar segles i segles en la tenebra.Què desconeixia el què es rebre els insults i colps del exorcistes.