El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

Manifest sobre les instal.lacions poc aptes per als minusvàlids.

En el nostre temps hi ha moltes persones amb minusvàlua, pero hi ha molts pocs edificis adaptats per a ells. Reconeixem que es molt difícil adpatar totes les instal.lacions per a ells, peò creiem que és necessari fer-ho per tal que tinguen una vida millor.

Demanem:


1.Posar ascensors en tots els edificis.

2.Posar rampes en totes les instal.lacions.

3.Posar semàfors sonors.

4.Posar el sistema de comunicació en braille, per exemple: els telèfons móbils, els timbres, els botons dels ascensors...

5.Adaptar els vehicles per als minusvàlids.

6.Posar mes places d'aparcament per a minusvàlids.

7.Fer més col.legis per a la gent amb discapacitats.

8.Respectar els aparcaments per a minusvàlids.

9.Fer més llibres en braille.

10.Adaptar els ordinadors per a gent sense braços.


En conclusió, demanem que s'adapten la majoria d'instal.lacions de la ciutat per a la gent amb problemes.

Desitgem que s'arregle esta situació.

València, 12 de maig de 2010.


(QUALIFICACIÓ: 0,3/0,5; massa breu com a manifest, no apareixen determinats ni l'enunciador ni el destinatari. Escrit molt correcte)
EXAMEN LLIBRE "LA DIVINA TRAMOIA"

MÒDUL A.

4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?

Sàtira: La sàtira és un subgènere líric que expressa indignació cap a algú o alguna cosa, amb propòsit moralitzador, lúdic o merament burlesc
Farsa:
Una farsa és un tipus d'obra teatral l'estructura i trama estan basades en situacions en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilita
Paròdia:
una paròdia és una obra satírica que caricaturitza o interpreta humorísticament una altra obra d'art, un autor o un tema mitjançant la emulació o lusió irònica.
-En la meua opinio el aspecte que mes s’adequa a l’obra es la farsa perque per exemple els personatges com déu pare,Jesús,Maria i Llucifer actúen com a personatges metafòrics i es comporten de manera especial amb la finalitat de fer riure

8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?

Va representar la situació econòmica del moment a través de trasplantar aquesta problemàtica al mon celestial.MÒDUL B
.
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies
PRINCIPAL:

La trama principal del llibre consisteix principalment en què l'esperit sant, pare deu i Llucifer fan un pacte perquè el cel i l'infern quedin units ia canvi sembla deu tornaria a deixar entrar Llucifer al cel i tornar a ser el privat de pare deu, (motiu que va provocar que rafael es posés gelós) però jesus no estava d'acord perquè deia que cadascú havia de decidir si volia anar al cel o a l’infern
SECUNDÀRIA:

Maria envia a jesus al manicomi quan ho veu vestit amb el seu vestit de l’apocalipsi i recitants passatges de la bíblia perquè diu que esta boig

MÒDUL C

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael?
rafael feia tots els treballs que que jesus li demanava com per exemple: anar a buscar a la dona de Tobias
10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?

Perque Satanas era l’arcàngel i es va creure igual a Déu. Parlava molt bé i amb els seus discursos va conseguir l’adhesió d’una bona colla d’àngels i arcàngels que tampoc no estaven d’acord amb les disposicions de l’esperit sant. L’acusaven d’autoritari i clasista.Llavors va esclatar la guerra.MÒDUL D.
1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?

Elisabet volia ser la mare de déu però maria va ser l'escollida llavors Elisabet l'acusa de que ho va aconseguir amb "males arts" i engalipant l'esperit sant, des d'aleshores la relació d'Elisabet i Maria no van ser bones per aquesta situació

2.-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.”
aquesta frase el que vol dir és que cada vegada hi ha més gent que aquesta inluenciada per Satanàs i hi ha més persones que van a l'infern de les que pugen al cel

MÒDUL E.
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).

la idea de pactar amb Satanàs va ser principalment de l'esperit, el pacte consistia en què jesus i l'esperit li tornaria una mica de la seva bellesa i tornara a ser normal .A més com Llucifer s’enyora molt la música celestial,li permetrian que escoltase els concerts al jardí de les set branques i el que devia de fer el es eliminar l’infern i crear un purgatori que estaría a mitges entre el cel i l’infern.
Però no tot va ser tan sencill,Miquel no sabien si acceptaria pero van pensar que en cuant le digueran que anaven a entrar en la ODPC estaría a favor.Llucifer diu que tan sol ho consentirá a canvi de que els exorcistes no el maltracten més.Maria tampoc hi estava d’acord però aleshores Llucifer lii diu que feria tot el posible per a encontrar el seu vestit de l’apocalipsis i Maria aceptà.MÒDUL F.

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa?

Llucifer diu que han abocat el celestiol a l’aigua de la vida i aleshores Llucifer proposa que pare déu done una festa perque hasta les pitjors noticies semblen bones i d’esta forma Cosme i Damià retiraran les acusacions de falta de llibertat científica i es posaran del seu costat.

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?

Simbolitza que Llucifer torna a ser un angel com era abans..


​.
)

-