El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

Manifest sobre les instal.lacions poc aptes per als minusvàlids.

En el nostre temps hi ha moltes persones amb minusvàlua, pero hi ha molts pocs edificis adaptats per a ells. Reconeixem que es molt difícil adpatar totes les instal.lacions per a ells, peò creiem que és necessari fer-ho per tal que tinguen una vida millor.

Demanem:


1.Posar ascensors en tots els edificis.

2.Posar rampes en totes les instal.lacions.

3.Posar semàfors sonors.

4.Posar el sistema de comunicació en braille, per exemple: els telèfons móbils, els timbres, els botons dels ascensors...

5.Adaptar els vehicles per als minusvàlids.

6.Posar mes places d'aparcament per a minusvàlids.

7.Fer més col.legis per a la gent amb discapacitats.

8.Respectar els aparcaments per a minusvàlids.

9.Fer més llibres en braille.

10.Adaptar els ordinadors per a gent sense braços.


En conclusió demanem que s'adapten la majoria d'instal.lacions de la ciutat per a la gent amb problemes.

Desitgem que s'arregle esta situació.

València, 12 de maig de 2010.


(QUALIFICACIÓ: 0,3/0,5; massa breu com a manifest, no apareixen determinats ni l'enunciador ni el destinatari. Escrit molt correcte.)

-


Questions del llibre.

MÒDUL A.

1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?

Una farsa és un tipus d'obra teatral l'estructura i trama estan basades en situacions en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilitat.
Jo diria que no és una farsa teatral perquè és molt poc creïble que déu, l'esperit sant, els arcangales i el dimoni es comportin d'aquesta manera tan còmica y extravagant. Encara que si suposem que el cel existeix si podria tenir un cert grau de credibilitat y podria ser una farsa teatral.


La sàtira és un subgènere líric que expressa indignació cap a algú o alguna cosa, amb propòsit moralitzador, lúdic o merament burlesc.


Una paròdia és una obra satírica que caricaturitza o interpreta humorísticament una altra obra d'art, un autor o un tema mitjançant la emulació o lusió irònica.

Una farsa és un tipus d'obra teatral l'estructura i trama estan basades en situacions en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilitat

Jo crec que és una farsa perquè és una obra teatral, de contingut còmic i amb una història clara.


MÒDUL B.

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies
.

La història comença quan al cel hi ha una crisi perquè cada vegada hi ha menys creients i cada vegada hi ha més gent que vol al diable. Per això decideixen fer un pacte amb el diable per fer desapareixer l'infern i que no hi hagi més seguidors de Llucifer.

MÒDUL C.

8.-Quines propostes fa Rafael per frenar l'ascens de Satanàs a la Terra? (33-34)

Rafael diu que hi habria que abocar les set plagues o fer un altre diluvi universal.

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael? (29-30)


Rafael és l'arcàngel d'ús privat de déu, abans l'arcàngel de Déu era Llucifer fins que el van desterrar a l'infern.

MÒDUL D.

2.-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.” (44)

Amb aquesta frase vol dir que abans tot el món adorava déu, però ara els suports de déu baixen i els seguidors de Llucifer pugen

4.-Opina breument sobre el debat entre Pare i Jesús sostingut en la pàgina 47.


Crec que Jesús té raó, perquè el haver sigut bo et dóna dret a escollir a on vols anar, i si algú s'ha portat bé i vol anar al infern haurien de deixar-lo anar. Una altra cosa seria portar-se malament i voler anar al cel.

MÒDUL E


1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).

La idea és del esperit sant, el pacte consisteix exactament a eliminar l'infern i que els pecadors vagen al purgatori. I en no haver infern, llucifer deixaria de ser popular i tothom adoraria a Déu. Al principi deu no està d'acord però l'esperit el convenç. Maria tampoc està d'acord però al conèixer a Llucifer accepta el pacte, i Miguel tampoc està d'acord però al parlar amb el esperit també
accepta el pacte. L'únic que no aconsegueixen convèncer de que el pacte és bo és a Jesus.

MÒDUL F.

1.-Com veuen Jesús alguns personatges? Què n'opinen? Com és Jesús realment?

Creuen que està boig, que aquesta malalt i que no està bé del cap. Però en realitat és un jove molt llest que no accepta el pacte entre Llucifer i déu perquè si no les persones no serien lliures per triar anar al cel o a l'infern.

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa? (118)


Diu que la festa és una bona idea, perquè deu pare ha de donar-los la notícia que va a fer un pacte amb Llucifer, per això al estar en una festa no veuran tan malament el pacte.