El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
-Manifest antitaurí


El continu maltractament que les persones exerceixen sobre els animals queda clarament plasmat en l'espectacle taurí. A l'espectacle taurins, a més de maltractar un animal indefens, aquest acte es produeix amb el suport d'altes instàncies i dels mitjans de comunicació.

Diem que el toro està indefens, perquè darrere molta força que tingui, no pot vèncer els mitjans que l'ésser humà utilitzarà per matar-lo, després de realitzar uns actes, que alguns anomenen art, amb la finalitat de destrossar l'animal a poc a poc perquè sigui una joguina que el torero pugui utilitzar.
Pot ser que alguns pensin que el toro neix per morir a la plaça, però per als que respecten els animals, el criar els toros per matar-los en una plaça és un acte de crueltat.
Els mitjans de comunicació diuen que fora d'Espanya la festa dels toros és admirada, però, qualsevol que pregunti als estrangers s'adonarà que molts pensen que és una tradició de bàrbars. És cert que els turistes van a les places de bous, per curiositat, i molts no són capaços d'acabar de veure la correguda.
Un espectacle cruel, sagnant i violent no pot ser considerat Festa nacional de cap país que es consideri civilitzat. Els impostos que tots paguem no poden seguir sostenint una festa basada en la tortura cap als animals.GRUP:


-Iván Caballero Moreno

-Jose Andrés Chirivella Arnanz

-Roberto Mateo GarcíA

NOTA: 0,4/0,5 + 0,25 = 0,65La divina tramoia Roberto Mateo

Módul A
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa teatral és un relat breu de caràcter comic que a més busca ironitzar sobre un tema en especial. L'obra de Molins ho és perquè a mes de ser una obra que es llig fàcilment en dues hores, és graciosa, amb ritme i amb referències retòriques.


4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Sátira:Escrit,dit o fet objectiu del qual és censura, critica o ridiculitza de manera cruel o mordaç.
Farsa:Obra teatral breu i de caràcter còmic.
Parodia:Imitació burlesca d'una obra literària.


Módul B
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.

La història principal tracta del pacte entre Déu, que es veu desbordat pel comportament dels humans i Lucifer, el dimoni, que cada vegada se li atribuïxen mes atacs que en realitat els du a terme Asmodeu. El pacte es du a terme gràcies a l'esperit sant,aquesta seria la trama principal i dins de les secundàries la mas important seria la orgia generalitzada en el cel, que es produïx per culpa del celestiol, unes pastilles fetes per dos científics del cel, que provoca una agudesa especial i un apetit sexual fora de lo comú.

Módul C
2.-Què és el celestiol i quins efectes té al llarg de l'obra en els personatges?
El celestiol són unes pastilles que potencien la gana sexual d'una forma desorbitada i a més produïx una sensació d'alleugeriment i agudesa increïble.
5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael?
És la má dreta de Deu, con Lucifer en un passat, que servix fidelment a Deu complint amb els seus carrecs, és el privat de deu.

Módul D
5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?
Ha de tornar a Polónia coincidint amb la visita del Papa pel camí secret.
7.-En què consisteixen els pactes de Faust i Dorian Gray amb el Dimoni?
Dorian Gray:
Dorian gray és un xic que desitja sobretot l'eterna joventut i bellesa, per a aconseguir-ho el dimoni li concedix un desig, un retrat seu envellix per ell i només quan veja eixe retrat, el retrat tornarà a la seua forma original i Dorian, adoptarà la forma del retrat, siga qual siga.
Faust:
Cansat de la vida, quan va a suïcidar-se, se li presenta el diable, Mefistòfil, humorista i elegant, que li ensenya el retrat d'una bella dona i promet rejovenir-lo i entregar-se-la si Faust es compromet a entregar a Satanàs la seua ànima. Faust accepta la proposició, i en l'acte Faust es transforma en un templat jove.

Módul E
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents
L´idea de pactar amb el dimoni és de l´espérit, que decidix unirse a Lucifer en lloc de enfrentarse amb ell, com acte de bona voluntat Deu le quita la cua i li dona aquella belleça antiga.A favor: Lucifer, Deu pare,L´espérit i Maria.En contra Asmodeu,Rafael,Jesus i Miquel.

Módul F
5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?
És com a un símbol de bona voluntat per a que Llucifer signe el pacte entre el del i L´infern.
10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa?
Com una manera de que tot el mon accepte el pacte, afegint dient:"Si dones una gran festa,fins i tot les pitjors noticies semblen bones."afegint que hasta el més teólegs ho veuran amb bons ulls.