El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

MANIFEST EN CONTRA DE LA INTOLERÀNCIA

En el nostre segle, XXI, encara existeixen persones que no respecten altres persones encara que siguen d'altra raça, d'altre país, per la seua inclinació sexual...

Demanem que es tracte a les persones com a semblants i que no es discrimine ningú. Exposem els nostres arguments per defendre i explicar la nostra tesi. En primer lloc, totes les persones són iguals, encara que les seues condicions no siguen les mateixes de la mateixa forma que les seues ideologies, gustos i aficions. En segon lloc, totes les persones tenen uns drets que no deuen ser violats, els drets humans. En tercer lloc, aquestos drets estan reconeguts legalment i violar-los suposa quebrantar la llei i violar la constitució perquè els drets estan reconeguts en la constitució.
A més a més, aquestos drets estan reconeguts per tot el món encara que en alguns llocs, no es respecten per a totes les persones que viuen en eixos llocs. Però la intolerància no és solament un tema teòric del que tot el món ho coneix tot i ja esta, sinó també és un tema real en tots els països del món.Pot ser que els motius dels països siguen diferents, no solament els típics temes com el racisme o la xenofòbia.

Nosaltres creiem que ja esta bé. Tots som persones, i tots mereixem el mateix respecte. Hem de tractar als altres com voldríem que ens tractarem a nosaltres. Perquè si no som capaços de pensar pels altres, de raonar, no podem pensar per nosaltres. I aleshores, què ens diferència dels animals?.VERÓNICA GIRONÉS
LAURA IBÁÑEZ
4tA


NOTA: 0,5/0,5 + 0,25 = 0,75. Enhorabona, estan molt bé el manifest i el glog.

http://verilauri.glogster.com/manifest-contra-la-intolerncia/Questions del llibre 'La divina tramoia'


MÒDUL A.
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa és un tipus d'obra teatral l'estructura i trama estan basades en situacions en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilitat.
L'obra de molins es una farsa teatral perquè els seus personatges es comporten de manera extravagant encara que si creus que el cel existeix tambe manten un poc de credibilitat.

4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
La sàtira és un subgènere líric que expressa indignació cap a algú o alguna cosa, amb propòsit moralitzador, lúdic o merament burlesc.
Una farsa es un tipus d'obra teatral en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilitat.
Una paròdia és una obra satírica que caricaturitza o interpreta humorísticament una altra obra d'art, un autor o un tema mitjançant la emulació o lusió irònica.
– El concepte que més s'adapta a l'obra és el de farsa perquè els seus personatges es comporten de manera extravagant.MÒDUL B.
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
Trama principal: al cel hi ha cada vegada menys creients i cada vegada hi ha més gent que vol al diable. Per això decideixen fer un pacte amb Llucifer.
- Alguna situació secundària: discucions entre Maria i Elisabeth, el celestiol (fàrmac que t´altera l'apetit sexual)...


MÒDUL C. 1.-En què consisteix l'economia celestial? (25) L'economia celestial consisteix en les pregàries que fa la gent i si no augmenten les pregàries s'enfonsarà l'economia celestial. Serà una de les pitjors crisis de tota l'Eternitat.
10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs? (38 i 74) Satanàs era íntim de Déu abans de que es rebel·lara reclamant una part del poder a Déu. Satanàs era l'arcàngel més bell i es va creure igual a Déu. Parlava molt bé i amb els seus discursos va aconseguir l'adhesió d'una bona colla d'àngels i arcàngels que tampoc no estaven d'acord amb les disposicions de l'Esperit. L'acusaven d'autoritari i classista. Llavors, va esclatar la guerra i Miguel va capitanejar l'exèrcit celestial. La seua victòria va ser sonada per tota l'eternitat.


MÒDUL D.
2.-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.” (44)
Pare vol dir amb aquesta frase que abans havia més gent creient i ara cada vegada hi ha més gent adorant a Llucifer.

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria? (53)
L'Esperit vol enviar a Polònia el personatge de Maria amb el papa per a que faça una aparició a uns obrers.

MÒDUL E.1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant). La idea va ser de l'Esperit Sant . Aquest pacte consistia en fer-se amics de Llucifer, li retornaran un poc de bellesa que li llevaren, li deixaran anar a concerts de música celestial per així formar el purgatori, que está entre en Cel i el Infern, i podrán pujar al Cel, aixi l’infern es quedaría sense gent. Deu i Miguel no estan d'acord però l'esperit els convenç. Maria tambe s'oposa però al final accepta .Els que no accedeixen son Jesus i Elisabet.MÒDUL F.
4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare? (85) El defensa l'alliberament de l'home i sempre lluitarà contra l'esclavatge diví. Mai no cedirà en aquest punt perquè és la substància mateixa de la seua identitat.
10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa? (118) Que és bo, perquè així quan conten lo del pacte, els canonistes i teòlegs més retrògrads ho veuran amb bons ulls. I Cosme i Damià retiraran les acusacions de falta de llibertat científica i es posaran al costat del pare.