El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010

Manifest a favor de la pirateria digital.

En la nostra societat està mal vista la pirateria digital. Cada vegada la gent és més conscient del delicte que aquesta comporta, però cada volta hi ha més persones utilitzant este tipus de servici, i es descarreguen d’internet tot tipus d’arxius: música, videojocs, pel·lícules, llibres electrònics…

Per això nosaltres demanem una baixa moderada en els preus dels videojocs, música, pel·lícules… Ja que és normal que en aquestos temps de crisi i amb els preus tan elevats d’aquestos productes la gent piratege. No és normal descarregar-se una cançó i que per això et caiga una multa gran o alguns mesos de presó ja que a “El Corte Inglés”, si furtes un mínim de 400€ en CD de música, no és delicte, tan sols has de tornar allò furtat i no pagaràs cap multa, ni patiràs cap presó.

D’aquesta manera sol·licitem que els preus baixen ja que, per molta llei repressiva que hi haja, no per això hi haurà menys gent piratejant.


Grup:
Juan Antonio Durán
Brian Esteban

NOTA: 0,35 / 0,5 + 0, 25 = 0,6 / 0, 75 (EL CONTINGUT D'UNA DE LES BUFETES ESTÀ REPETIT, SEMBLA QUE HA D'ESTAR-HI EL CONTINGUT CENTRAL DEL VOSTRE MANIFEST. A MÉS, CORREGIU LA S DE REPRESSIVA AL GLOG -SS-)
http://celedonio.glogster.com/glog/
DIVINA TRAMOIA
Mòdul A

1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa es un tipo de obra teatral cuya estructura y trama están basadas en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante, aunque por lo general mantienen una cuota de credibilidad.L´obra de molins ho és perque mostra fets esaxerant la realitat, moltes vegades criticant diverses situacions d´una manera creible y verosímil.

4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
sàtira:genere literari creat per lucilio en el que s´utilitzaba la burla per a criticar els costums ,censurar i ridiculitzar a algú o alguna cosa
farsa:obra de teatre burlesca que té com a fi fer riure
paròdia: imitació burlesca o irónica, generalment en verso, que es fa d´una altra obra, estil, escritor o géner exagerant y satirizant les seues característiques esencials

yo crec que és una farsa perque es una obra de teatre que té com a fi riure criticant

MÒDUL B:

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La trama principal és podria resumir dient que tracta dels problemes que n´hi ha al cel,i que obliga a la trinitat a fer un pacte amb el Dimoni per a fer desaparèixer l´infern.Alguna història secundària per exemple pot ser quan jesus li compte a sa mare que un home li lloga a un samarità una burra per a poder travessar el desert, com fa molta calor l'home s'amaga davall de l'ombra de l'animal.El samarità li acusa davant del jutge perquè ell li havia llogat la burra i no l'ombra de la burra.


Mòdul C:

3.-Quin significat té acusar de racionalistes als sants?
Déu pare acusa de racionalistes al sants perque encara que siguen sants no es preocupen de le conseqÜeniciès morals de les seues investigacions

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael?
El paper de l´arcàngel Rafael es contemplar la corrupció i el pecat de l´univers e informar a déu del que ocurreix ala terra

Mòdul D:

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
Elisabet té enveja de maria perque fou l´elegida per a ser la mare de Déu

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?
l´Esperit envia a Maria a polònia coincidint amb la visita del Papa per a que s´aparega als obrers i les done un discurs

Mòdul E:

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.
La idea és de L'esperit, i es tracta de pactar amb Satanás per a eliminar l´Infern i deixar el Purgatori. Per a fer-ho li ofereixen a Llucifer la bellesa que ell tenia abans i també permitir-li escoltar els concerts al jardí de les set branques i fins a la plaça.l’Esperit, Satanàs i Déu Pare estan a favor i Miquel, Rafael, Asmodeu i Jesús estan es contra.Els oponents van cedint gràcies a L´esperit i al pare que amb els seus arguments cedeixen el que s´oponian

Mòdul F:
4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare?
El dimoni diu que amb pacte o sense, defensarà l´alliberament de l´home i sempre lluitarà contra l´esclavatge diví
5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?
Una prova de que es cumplirà el tracte que han pactat Llucifer i el Déu pare