Juan Miguel Cortes Enrique 4-A

MODUL A

9.-L'efecte còmic que s'estén al llarg de la peça, està generat per tres mecanismes possibles. Quins? Posa un exemple.
L´efecte comic es genera per contrast , l´exageracio i la distorsio que es produeix entre la forma i el conegut, per la desproporcio que s´obri entre allo que es fa i la idea que en tenim.

Es a dir, nosaltres tenim una idea de la religio, pero en aquesta obra fa "l´efecte comic" per la desporporcio que hi ha entre la idea que tenim (per exemple qui es deu, com es Llucifer, o com es Jesus) i allo que ens mostren (Deu segueix les ordres de l´espereit, no es el que goberna, Llucifer aparaeix com un sant, i a Jesus el tomen por boig)

4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?

Satira: Escrit on se censura o posa en ridícul quelcom o a algú
farsa: Obra de teatre breu, de caràcter còmic o satíric
parodia:Imitació burlesca o irònica, generalment en vers, que es fa d'una altra obra, estil, escriptor o gènere exagerant i satiritzant les seues característiques essencials

yo crec que satira, perque la intencio del text es recrear la epoca de la primera transicio democratica.

MODUL B

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
la comedia trata sobre els deus celestials. com el autor diu al final de llibre. se invento els personatges ironitzant als personajtes divins.
el problema comença perque cada vegada hi ha mes la gent que es vend al demoni i va a l´infern. per el que decideixen fer un pacte(Deu i l´esperit) amb llucifer. y aixi poder recibir mes visites a lo larg del temps

Modul C

10-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
satanas era el angel mas bells de tots, era el mes intim de deu. pero se va a rebelar per verse mes poderos.

8.-Quines propostes fa Rafael per frenar l'ascens de Satanàs a la Terra?

Que desplegara la seua colera altra vegada, com cuand va fer el diluvi i va avisar a Noe.

Modul D

4.-Opina breument sobre el debat entre Pare i Jesús
Es el lloc on va a pasar tota la seua vida. aixi que si vol anar a l´infern jo crec que l´haurien de ver portat alli.
6.-Què és l'obscurantisme anticientífic? Arran de què ho esmenta Pare?
l´obscurantisme anticientific consisteix en ir contra les investigacions cientifiques. els cientifics amenatzen a deu dient-li que vol impedir la curacio de Jesus i lamenazen con difondre el secret del celestiol.

Modul e

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.
L´idea de crear un purgatori va a ser de l´esperit, que va pensar aço cuand va ingerir el celestiol. de aquesta manera, rebrien mes visites al cel que a l´infern, perque a la llarga els del cel no podran baixar al purgatori
Llucifer va proposar a Pare que els exorcistes no s´acercarien mes a ells. A mes a mes, va pedirli que el concer no s´escoltara on le avien propost
Despres, Llucifer va a pedir a deu pare que le fera una mostra, i le va tornar la seua bellesa.
Com a cosnequencia, Llucifer es va quitar l´olor a azufre que caracterizaba als demonis.
Despres va apareixer Jesus amb el tratje de maria, que pensaben que havia furtat asmodeu.
per si fora poc, Elisabet va fer una orgia celestial a la font, on li va posar el celestiol.
Llucifer va proposar que era mijor, asi no s´enterarien del seu tracte i podrien fer com si aquest fuera una celebraçio.

Modul F

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa?
por contarle a la gent el tracte que a fet con llucifer. en eixe moment, en la festa, cualquier noticia pareix bona.

7.-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell?

perque es dona conta del mal que ha passat estant tantos añys baix terra, a mes, es pensaba que avia sigut ell quien havia furtat el tratje.