LA Divina Tramaia

MÒDUL A.

1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa és un tipus d'obra teatral l'estructura i trama estan basades en situacions en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilitat.


Es caracteritza per mostrar fets exagerant la realitat. Amb la intenció que el públic capte una realitat molt evident.
Moltes vegades criticant situacions de tipus social. Els temes i personatges poden ser fantàstics, però han de ser creïbles i versemblants. Encara que la farsa és predominantment un estil còmic, s'han escrit farses en tots els registres teatrals.
La Divina Tramoia es una farsa teatral perque exagera la “realitat” religiosa i critica algunes de les situacions que es donen al cel.
4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
-Sàtira: Composició poètica o un altre escrit que té per objecte censurar acrement o posar en ridícul a algú o alguna cosa.
-Farsa: Peça còmica, breu i sense més objecte que fer riure.
-Paròdia: Imitació burlesca.
Jo penso que sàtira perquè intenta posar en ridícul algunes de les escenes que es poden donar en el cel i als seus personatges


MÒDUL B.

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
Jo crec que la trama principal és que cada vegada a la terra la gent creu menys en Déu i en la Fé i per això les accions del diable pugen més que la del cel.


La trama secundària són totes les "històries" personals dels personatges del cel, com les contínues discursions de Maria i Elisabeth, la gelosia que té Rafael de Llucifer etc
.

MÒDUL C.
1.-En què consisteix l'economia celestial?
L'economia celestial consisteix en que les accions realitzades per Llucifer pugen i les de el cel baixen cada vegada més.

10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
Satanàs era el íntim de Déu Pare, però la seua ambició va fer que li reclarama a Déu part del seu poder. Per això el van expulsar a l'infern

MÒDUL D.

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
Elisabeth té gelosia de Maria perquè aquesta va ser la triada per ser la mare de Déu, per aquesta raó Elisabeth sempre intenta boicotejar tot el que Maria fa o diu.

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?
L'esperit vol enviar a Maria a Polònia perquè el Papa ha de visitar aquesta ciutat i Maria ha d'estar amb el
l.

MÒDUL E.

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.
La idea de pactar amb Satanàs va ser del Esperit Sant. El tracte consistia en tornar a ser amics de Lucifel i així crear el Pulgartori, un lloc on la gent que no vol anar al cel no tindrà que anar tampoc a l'infern de manera que l'infern es quedés sense gent.
Si Llucifer accepta li tornaran la seva bellesa i així tornarà a ser normal.


Déu Pare i l'Esperit estan d'acord, però Rafel, Maria, Elitsabeth etc no estan a favor, encara que després són convençuts.

Per exemple Lucifel convenç Maria dient
-li que ell desensarà l’alliberamente de l’home i sempre lluitara contra l’esclavatge diví.

MÒDUL F.

7.-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell?
Perque Llucifer li diu que ell posara el seu enginy i els seus coneixemetns a disposició de Maria per seguís els qui han atacat i robat el vestir a Maria .


10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa?

Llucifer diu: “Si dónes una gran festa, fins i tot les pitjors notícies semblen bones. D’aquesta manera, els canonistes i tèolegs més retrògads ho veuran amb bons ulls. I Cosme i Dàmia retiraran les acusación de falta de llibertat científica i es posaran al vostre costat.Manifest dels drets del ciutadans a les instal·lacions esportives

T
othom té dret a aprofitar i disfrutar les instal·lacions esportives que es troben als llocs públics com ara instituts, col·legis, centres esportius etc.

Per desgràcia en molts centres dedicats als esports la utilització d’aquestos i el seu manteniment no és del tot correcte bé perquè les persones no els respecten o bé perquè quan es trenca alguna cosa o no se’n fa un bon ús i allí ningú se'n fa responsable.
Pensem que s’han d’endurir les normes de conducta i ús del material esportiu ja que les persones que sí que ho fan acaben pagant les conseqüències. Afirmem que tothom té llibertat d’utilitzar aquestos mentre siguen respectuosos i acurats.

Demamen:
-Que la correcta utilització siga exigida a tots.
-Que aquelles persones que facen un mal ús del material siguen sancionades i es facen càrrec de les conseqüències.
-Que hi haja vigilància o bé de càmeres o bé de personal.
-Que el temps d’utilització del material siga el mateix per a tots.

Desitgem que les peticions anteriors siguen complides i es respecten les llibertats i drets de tots a fi d’aconseguir una bona convivència.

València, 10 de maig 2010


MARÍA COLLADO i CARLA CAMPOY
4t A

NOTA: 0,3+0,25=0,55

http://mariaco4a.edu.glogster.com/manifest/