El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
La Divina Tramoia


MÓDUL – A
1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Una farsa teatral es una obra d’estil còmic amb i la seua estructura y trama estan basades en situacions en que els personajes es comporten de manera extravagant, encara que tenen una cuota de credibilidad. Se caracteritza per mostrar fets exagerant la realitat, moltes voltes criticant situacions socials. Els temes y personatjes poden ser fantàstics, però verosímils.
L’obra de Molins ho és perque representa l’época de transició espanyola al cel amb situacions còmiques burlant-se de si mateix, de la seua propia religió i societat.
4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
- La sátira es un género líric que expresa indignació hacia algú o alguna cosa, amb propósit moralitzador, lúdic o burlesc.
- La farsa es una obra teatral de carácter còmic, exagerant la realitat de manera extravagant.
- La paròdia es una obra que caricaturiza o interpreta humorísticament altra obra,un autor o un tema per alusió irónica.
La farsa es adecuada per a aquesta obra pero la manera en la que està redactada, burlescamente amb ironia i de manera exagerada, però la paròdia també li acomoda perque interpreta irónicamente la transició espanyola.

MÓDUL – B
1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies
La trama principal de l’historia es el celestiol i el pacte amb Llucifer per a millorar les ofrenes i l’economia celestial, i el celestiol per a millorar la salut, la vida del angels arcangels Santes, Deu Pare, etc.
I situacions secundaries hi ha moltes, com per exemple les rinyes entre Maria mare de Deu y Elissabet la seua cosina que no va ser l’elegida per a mare de Deu perque Maria va seguir a l’ Esperit Sant.
Un altra l’amor que sent Deu per Llucifer i els cels que te el seu íntim Rafael.

MÒDUL – C
1.-En què consisteix l'economia celestial? (25)
En el braser de les ofrenes, el termometre de la pietat. Si no hi ha mes pregaries i demanen pietat l’economia celestial s’enfonsa.
10.-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs? (38 i 74)
Es va rebel•lar reclamant-li a Deu una part del poder perque era l’arcangel mes vell i no estaba d’acord amb les decisions de l’esperit i el va acusar de clasista i va escomençar una guerra que Llucifer va perdre.

MÒDUL – D
1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte? (51, 52 i més)
Elisabet era l’elegida per a ser mare de Deu però Maria va seduir a l’Esperit Sant amb la seua virginitat perque ella volia ser la mare de Deu i li va llevar el puesto a Elisabet que mai se’l va perdonar.
5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria? (53)
Per a que s’aparega coincidint amb la visita del Papa i així fer mes creients i fer putjar les accions del cel.

MÒDUL - E
1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).
La idea de pactar amb Satanàs es de l’Esperit. Consisteix en eliminar l’infern per a aumentar l’economia del cel, els qe moren en pecat van al purgatori que es el punt intermig entre el cel i l’infern i a la llarga aniran al cel. Primer Deu no està dacord però despres de dir-li lo del purgatori acepta. Jesus no està dacord y no canvia de idea. Maria acepta quan Satanàs li diu lo mal que el va pasar exiliat de la seua casa que era el cel a l’infern. Miquel acepta quan L’Esperit li diu que ara s’encarregarà de perseguir Asmodeu i que anaven a integrar en la Organització per a la Defensa de les Persones Celestials.

MÓDUL - F
1.-Com veuen Jesús alguns personatges? Què n'opinen? Com és Jesús realment?
El veuen sempre recitant passatges de la Bíblia i opinen que esta boig, però realment Jesus esta encontra del pacte amb el Dimoni, de les decicions de Deu Pare i de l’Esperit, ell vol la llibertat de cadascun per a decidir que volen fer amb la seua vida, com volen ser, i lluita per expandir el celestiol perque te dona eixa llibertat.

10.-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa? (118)

Veu com el camí per a que tots acepten el pacte, diu que amb una festa tots el voran amb bons ulls.