4A-Chirivella

El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
- Manifest antitaurí


El continu maltractament que les persones exerceixen sobre els animals queda clarament plasmat en l'espectacle taurí. A l'espectacle taurins, a més de maltractar un animal indefens, aquest acte es produeix amb el suport d'altes instàncies i dels mitjans de comunicació.

Diem que el toro està indefens, perquè darrere molta força que tingui, no pot vèncer els mitjans que l'ésser humà utilitzarà per matar-lo, després de realitzar uns actes, que alguns anomenen art, amb la finalitat de destrossar l'animal a poc a poc perquè sigui una joguina que el torero pugui utilitzar.
Pot ser que alguns pensin que el toro neix per morir a la plaça, però per als que respecten els animals, el criar els toros per matar-los en una plaça és un acte de crueltat.
Els mitjans de comunicació diuen que fora d'Espanya la festa dels toros és admirada, però, qualsevol que pregunti als estrangers s'adonarà que molts pensen que és una tradició de bàrbars. És cert que els turistes van a les places de bous, per curiositat, i molts no són capaços d'acabar de veure la correguda.
Un espectacle cruel, sagnant i violent no pot ser considerat Festa nacional de cap país que es consideri civilitzat. Els impostos que tots paguem no poden seguir sostenint una festa basada en la tortura cap als animals.GRUP:


-Iván Caballero Moreno

-Jose Andrés Chirivella Arnanz

-Roberto Mateo García

NOTA: 0,4/0,5 + 0,25 = 0,65
Mòdul A

1-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?
Farsa: Una farsa és un tipus d'obra teatral que l'estructura i trama estan basades en situacions en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilitat.
L'obra de Molins ho és, perquè els personatges que apareixen es comporten de manera molt extravagant.


4-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?
Farsa: Una farsa és un tipus d'obra teatral que l'estructura i trama estan basades en situacions en què els personatges es comporten de manera extravagant, encara que generalment mantenen una quota de credibilitat.
Paròdia: Obra que transforma irònicament un text anterior mofant d'aquest mitjançant tot tipus d'efectes còmics.

Sàtira: Subgènere líric que expressa indignació cap a algú o alguna cosa, amb propòsit moralitzador, lúdic o merament burlesc.
És una farsa perquè els persontges es comporten de manera extrabagant, però mantenen certa credibilitat


Mòdul B

1-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.
La trama principal té a veure amb la crisi que hi ha al cel, que obliga a daeu ia l'Esperit Sant a pactar amb Llucifer perquè desaparegui l'infern.
Una història secundària pot ser la del celestiol, que és un fàrmac que fa que augmenti la potència sexual i Elisabet va ficar el celestiol a la font de l'aigua de la vida.


Mòdul C

8-Quines propostes fa Rafael per frenar l'ascens de Satanàs a la Terra?
Abocar els àngels de les set plagues, un altre diluvi universal, va tornar a evidenciar la seva còlera i revifar la Inquisició.

10-Per què va ser expulsat a l'infern Satanàs?
Satanàs l'l'arcàngel més bell i íntim de Déu, però es va creure igual a ell i es va revelar, li va enviar a deu part dels seus poders i aquest ho va desterrar.

Mòdul D

2-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.”

Aquesta frase vol dir que abans hi havia més gent creient, però ara no hi havia tanta i molta gent anava a l'infern.


7-En què consisteixen els pactes de Faust i Dorian Gray amb el Dimoni?
El pacte de Faust amb el dimoni (Mefistoteles) és que Faus li dóna la seva ànima al Dimona ia canvi el dimoni li atorga joventut i poder.
Dorian Gray pacta amb el diable per ser sempre jove, i en lloc de embellir ell, embelleix el seu retrat.


Mòdul E

1-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents.
La idea és de l'Esperit. El pacte consisteix en tornar-li a Llucifer la bellesa que treure-li i també li permetin escoltar els concerts al jardí de les set branques i
a canvi ell farà desaparèixer l'infern de manera que les persones que morin amb pecat vagin al purgatori.
L'Esperit i deu estaven a favor i en contra s'estendrà Miquel, Rafael i Asmodeu i Jesús.


Mòdul F

7-Per què canvia Maria d'actitud envers Llucifer després de parlar amb ell?
Perquè Llucifer li contarel drama que significa viure exiliat en el van crear i que l'infern no pot paivagar la Setques té. També li va explicar que els exorcistes li maltracten i l'insulten, llavors, Maria s'adona que ell té sentiments i li dóna una abraçada.

10-El Cel es posa de festa després de prendre celestiol. Quina reinterpretació dóna Llucifer a aquesta revetla escandalosa?

Llucifer li diu a Déu que gràcies al celestiol tot el Cel acceptarà el pacte perquè en una gran festa, les pitjors notícies semblen bones i li diu que aprofiten el moment per comunicar que han fet un pacte.