El meu portfoli de valencià per a la 3a avaluació. Curs 2009-2010
- Manifest antitaurí


El continu maltractament que les persones exerceixen sobre els animals queda clarament plasmat en l'espectacle taurí. Als espectacles taurins, a més de maltractar un animal indefens, aquest acte es produeix amb el suport d'altes instàncies i dels mitjans de comunicació.

Diem que el toro està indefens perquè per molta força que tingui, no pot vèncer els mitjans que l'ésser humà utilitzarà per matar-lo, després de realitzar uns actes, que alguns anomenen art, amb la finalitat de destrossar l'animal a poc a poc perquè sigui una joguina que el torero pugui utilitzar.

Pot ser que alguns pensin que el toro neix per morir a la plaça, però per als que respecten els animals, criar els toros per matar-los en una plaça és un acte de crueltat.

Els mitjans de comunicació diuen que fora d'Espanya la festa dels toros és admirada, però, qualsevol que pregunti als estrangers s'adonarà que molts pensen que és una tradició de bàrbars. És cert que els turistes van a les places de bous, per curiositat, i molts no són capaços d'acabar de veure la correguda.

Un espectacle cruel, sagnant i violent no pot ser considerat Festa nacional de cap país que es consideri civilitzat. Els impostos que tots paguem no poden seguir sostenint una festa basada en la tortura cap als animals.


GRUP:

-Iván Caballero Moreno
-Jose Andrés Chirivella Arnanz
-Roberto Mateo García

NOTA: 0,4/0,5 + 0,25 = 0,65

Manifest: http://blaze94.glogster.com/manifest-antitauri/
Questions Divina Tramoia


MÓDUL A

1.-Què és una farsa teatral? Per què l'obra de Molins ho és?

Es un tipus d'obra que presenta una estructura i trama basades en situacions on els personatges actúen d'una manera un tant estranya que es sap que no hi es reïal , però, podría serlo, ja que els personatges, encara que actúen d'una forma estravagant, son situacions que en un altre contexte podríen ocòrrer.

Perque encara que la forma d'actuar del personatges no es del tot reïal, en un altre contexte si que sería factible.

4.-Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?

Farsa: É
s un tipus de obra teatral on l'estructura i trama esten basades en situacions en les que personatges es comporten d’una manera estranya, encara que pel general mantenen una certa credibilitat.
Paròdia: És una imitació burlesca d'una altra obra, de la qual respecta els trets fonamentals perquè els receptors la puguin reconèixer.
Sàtira: Composició poètica que posa al descobert i colpix, amb l'escarni o amb la burla ridiculitzadora, passions, maneres de viure i comportaments comuns a tota la humanitat, o característics d'una categoria de persones, o d'un sol individu, que contrasten o estan en discordança amb la moral comuna o amb l'ideal ètic de l'escriptor.

Perque la història es una composiciò teatral còmica, amb una trama que podrìa ocòrrer en la vida quotidiana

MÓDUL B

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.La trama principal una crisi que té lloc al Cel, que obliga a Deu i a l'Esperit Sant a formar un pacte amb Lucifer, per a solventar els seus problemes. Algunes de les històries secundàries o embolics son: les coses sense sentit que fa de vegades Jesús, o els problemes que tè María amb els gels de Elisabet perque ella va a ser la que va tindre a Jesús i els seus problemes amb el dimonis.

MÓDUL C

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael? (29-30)

Es una espècie de conseller de Deu, que li ajuda a tomar desicions quan ell no sap que fer.

3.-Quin significat té acusar de racionalistes als sants? (25)

Dir que no pensen en les conseqüències, o conseqüències morals dels seus actes.

MÓDUL D

2.-Explica la frase del Pare: “Ja no és com abans, Maria; les accions de Satanàs pugen i les nostres no se sostenen.” (44)

Significa que ja no hi ha tants creients com abans, i que hi ha molta més gent que peca i va a l'Infern.

7.- En què consiteixen els pactes de Faus i Dorian Gray amb el Dimoni?

Dorian Gray pacta amb el diable per a aconseguir la eterna joventut, i tots els anys que el vaja complint, es transferren a un quadre seu, que va emvejent per ell. Però, si el quadre es destrueix, ell morirà.

I el pacte de Fausto amb el Mefistoteles, es l'intercanvi de la seua ànima, que se la dona al dimoni, per joventut i poder.


MÓDUL E


1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).


La idea es de L'esperit, i es tracta de pactar amb Satanás es per a acabar amb els problemes entre Cel e Infern, eliminant l'Infern i deixant sòlament el Purgatori. Per a fer-ho li ofereixen a Llucifer la bellesa que van traure-li i també permitir-li escoltar els concerts al jardí de les set branques. A favor del pacte esten l’Esperit, Satanàs i Déu Parei. En contra esten Miquel, Rafael, Asmodeu i Jesus.

MÓDUL F

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare? (89)


Es una garantía de que Deu va acomplir els acords del seu pacte.


8.-Per qu
è té Jesús una actitud negativa i insultant contra Maria? (101-103)

En general, per el pacte que fan i encara més, per que fen tots els asumptes importants, a la seua esquena. A més, li diu a Maria que ella no es la seua mare, que a ell l'ha parit un ocell.