Pedro Martín Peña 4-A

Modul A

6.-En què consisteix la “fabulosa baixada de pantalons” de la societat durant la transició?
Una de les coses que va voler satiritzar manuel molins quan va escriure la divina tramoia era una baixada fabulosa de pantalons que va dur en davant segon l´autor, una part de la classe política valenciana.

8.-Quins dos pardals d'un tir va matar l'autor en escriure l'obra?
Subratllar les febleses y els canvis de jaqueta de la classe política i burlar-se obértament i descaradament de la mitologia que fonamenta bona part de la nostra cultura

Modul B

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.

Aquest llibre es una comedia de lo que podria pasar al cel.
El cel estaba reven menys visites que l´infern. así que necessiten alguna solucio. A aquest se le suma la exsitencia del celestial, que estimula totes les potencies i qualitats de les persones celestials. Però te una contradicció incontrolable, activa l´energia celestial.
Com el cel va a pitjor y l´infern al contrari. Van deixidir fer un pacte con Llucifer

Modul C


3.-Quin significat té acusar de racionalistes als sants?
Que encara que siguen sants i no es preocupen de les consecuencies morals de les seues investigacions

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael?
Li havia servit sempre fielment, i debía complir tot el que le demanara Deu.

Modul D


1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?
Maria va a ser elegida per Deu i Elissabet no, per el que es va posar celosa

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?
Te que ir a polonia per la visita del papa

Modul E


1-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents
Llucifer i ell formen part del mateix sistema contrari. Ell es un criminal perque Deu son los bons aixi que faran un pacte. deixandlo escoltar els concerts i tornan-li part de la seua bellesa. I formar un purgatori que es el mitje del cel i l´infern. Els que muiren en pecat aniran al purgatori. I com ara no poden baixar al purgatori. A la larga tindrán més persones al cel que a l´infern.

Modul F4.-Quins són els principis bàsics de Llucifer comentats en el diàleg amb Pare?
Diu que el defensará alliberament de l´home i sempre lluitará contra l´esclavatge diví.

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare?
La mostra de que els tractes que se establisquen es van a cumplir, a lo que Llucifer le repon quitant-se l´olor a azufre