Andy Neira Suárez 4-A


MODUL A


4.Defineix els conceptes de “sàtira”, “farsa” i “paròdia”. Quin és el que més s'adequa a l'obra i per què?


Sàtira:Indignaciò fins a alguna cosa con proposit moralitzador , lùdic o merament burlesc
Farsa:Un tipus de obra teatral on els personatges es comporten de forma extravagant conservant poc credibilitat
Paròdia:La Parodia es una Figura Retórica que consisteix en la Imitació Burlesca del estil de la obra de un determinat autor

6.En què consisteix la “fabulosa baixada de pantalons” de la societat durant la transició?

Se refireix a la baixada de pantalons de la esquerra que se aferraba a qualquevor deixalla ideològica per mantenir-se en el poder

MODUL B

1.-A l'obra hi ha una trama principal i algunes històries secundàries i embolics que giren al voltant d'aquella. Resumeix la trama principal i relata alguna situació secundària en poques línies.

El llibre tacta sobre Les divinitats que viuen en el cèl i els problemes que tindra el preparar un pacte amb Llucifer provocat perque cada vegada hi havia menys creients en la terra , una de les situació es la del celestiol una pastilleta fabricada pel Cosme y Damia del cél, en la que Elisabet van introduir en la font sagrada i va provar que la temptacio llegara al cel.

MODUL C

5.-Quin és el paper de l'arcàngel Rafael? (29-30)

Es el servidor privat de Déu y que vigila la corrupció del univers

8.-Quines propostes fa Rafael per frenar l'ascens de Satanàs a la Terra?

Que Deu mostrara el seu poder y que deixara al arcangel que enviara nous desastres biblics.

MODUL D

1.-Quin problema hi ha entre Maria i Elisabet, que provoca conflicte?

Que Elisabet esta gelosa de Maria ya que deu va preferir a Maria avant de ella

5.-Per a què vol enviar l'Esperit a Polònia el personatge de Maria?

La vol enviar porque el papa esta de visita a Polònia

MODUL E

1.-Explica amb detall de qui és la idea de pactar amb Satanàs i en què consistirà exactament el pacte. Qui s'oposa i qui està a favor del pacte? Sota quins arguments van cedint els oponents. (Des de la 61 en avant).

Consisteix en que delvoveran una parte de la bellesa a Llucifer y que el deixaran escoltar els concerts al jardi de les set branques, lo que buscaba el esperit sant era que no haguera una radicalitzaciò cel-infern i que tots els que moran en pecat han de anar al purgatori, En primer lloc deu esta en contra pero el esperit logra convencerlo , tambe maria logra cedir gracies a la amabilitat de Llucifer.

MODUL F

1.-Com veuen Jesús alguns personatges? Què n'opinen? Com és Jesús realment?

Que esta boig i que sols esta interesat en llegir llibres , Que el no vols que el cel es corrompa i defend que te que haver un cel i un infern

5.-Què simbolitza el canvi de “look” de Llucifer que li fa Pare? (89)

Simbolitza una mostra de confiança per part de deu per a firmar el acord