ACTIVITATS, TERMINIS I SISTEMA D'AVALUACIÓ


En aquest wiki portfoli presentarem durant la 3a avaluació els treballs que es proposen en el llistat de baix. La puntuació d'aquestes activitats publicades en el wiki i els terminis de presentació s'estableixen de la manera següent:

  • Fins a 0,5 punts el 1r treball de redacció i publicació d'un manifest. Hi ha dos terminis de presentació. L'escrit del manifest redactat l'ha de penjar al wiki cada alumne en la seua pròpia pàgina, encara que siga un treball col·lectiu, abans del dilluns 17 de maig. El treball gràfic o multimèdia sobre el manifest es podrà elaborar durant tres setmanes i presentar-lo abans del 5 de juny. Caldrà incrustar-lo en la pàgina personal, o indicar l'enllaç on es troba allotjat. Es recomana que el treball gràfic siga un pòster creat a GLOGSTER. Vegeu a l'enllaç la manera de procedir. NO oblideu signar-ne l'autoria, tant en el text del manifest com en el pòster. El professor us corregirà sobre la vostra pàgina del wiki la redacció del manifest, i vosaltres haureu de traslladar les correccions fetes al pòster per tal que s'eliminen totes les errades. Imprimirem a color tots els vostres pòsters i els exhibirem en un corredor de l'institut per explicar-hi l'activitat. Per acabar, la confecció sense faltes del pòster suposarà un increment de 0,25 sobre la nota aprovada del curs.


  • Fins a 2 punts el treball al voltant del llibre de lectura (La divina tramoia, de Manuel Molins, Edicions 3 i 4). La puntuació es desglossa així:
    • 1 punt, la participació en el fòrum de discussió; Vosaltres podreu crear diferents temes de discussió en aquest fòrum al voltant del llibre de lectura 'La Divina Tramoia' o seguir els temes que altres companys han començat, tot donant una opinió estructurada, centrada en un aspecte i argumentada amb exemples, analogies, etc. Es poden rebatre les opinions d'altres participants. Es recomana, si més no, dues aportacions personals al fòrum (0,5 punts màxim cadascuna). L'extensió mínima del text publicat ha de ser de 8o paraules i la màxima de 150. S'ha d'haver revisat i corregit el text d'opinió abans de publicar-lo per tal que continga el menor nombre possible d'errades lèxiques, gramaticals i ortogràfiques. El fòrum s'enceta el dia 20 de maig i acaba el dissabte 12 de juny, data en què es tancarà sense ajornament per tal que el professor puga avaluar les participacions.
    • 1 punt, la resposta a 10 de les 40 preguntes i la seua publicació en la vostra pàgina del wiki; HAURÀS DE RESPONDRE EN LA TEUA PÀGINA DEL WIKI A UN TOTAL DE 10 PREGUNTES ENTRE LES 4O PROPOSADES EN ELS SIS MÒDULS QUE HI HA. CAL SELECCIONAR UNA O DUES PREGUNTES DE CADA MÒDUL SEGUINT LES INSTRUCCIONS QUE S'HI EXPLIQUEN. Aquest treball és totalment individual. No podeu copiar ni transformar les respostes publicades d'altres companys per a completar les vostres, altrament, no sereu qualificats/des en aquest apartat.
    • 0,25 punts extra, la utilització d'un recurs gràfic o multimèdia per presentar un fragment o la lectura completa, un resum, o bé per fer-ne una crítica dirigida o un treball d'investigació. El text produït pot ser una gravació sonora, un còmic, una presentació power point, un relat digital, un pòster digital, etc., i s'haurà de publicar a la pàgina personal. La data màxima de presentació dels treballs i de participació al fòrum al voltant del llibre La divina tramoia serà el diumenge 13 de juny a les 5 de la vesprada, hora en què es bloquejarà l'edició de les pàgines del wiki.